Patologi

Klinisk patologisk forskning inkluderer translasjonsforskning i samarbeid med kliniske disipliner med tanke på forbedret persontilpasset medisin, kvalitetskontrollstudier samt forbedret cytologisk og histologisk diagnostikk.

Gruppen samarbeider både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

Vi har et utstrakt samarbeid med flere avdelinger, miljøer og laboratorier på Akershus universitetssykehus.
I tillegg har vi et større nasjonalt samarbeid med miljøer innen mamma- og hematopatologisk forskning.
Det er også en del samarbeid med medisinske miljøer ved UiO. Dette gjelder de fleste prosjektene vi arbeider med.

Internasjonalt

I regi av HPV-lab og cytologisk seksjon er det samarbeid med miljøet i Durban i Sør-Afrika om cervixcancer, HPV og bilharzia-infeksjon.

Vi deltar i et nordisk samarbeidsprosjekt om HPV/ dysplasi i cervix.
Innen hematopatologi er det et internasjonalt samarbeid om pasienter med kronisk kuldeagglutininsyndrom (CAD).

Torill Sauer (gruppeleder)

Solveig Norheim Andersen

Glenny Cecilie Alfsen

Torill Sauer

Hanna Marie Eng

Ulla Randen

Christine Penz

Richard W. Doughty

Mette Kristin Pedersen

Sarita Joshi

Ann-Christin R Beitnes

Sist oppdatert 09.05.2019