HELSENORGE

Kvalitet på obduksjonsrapporter

Forskningsprosjektets formål er å vurdere kvaliteten på obduksjonsrapporter. Vi vil se på cirka 20 prosent av obduksjonsrapporter i Norge fra 2014, omlag 360 rapporter. Hvordan er rapportene vurdert og registrert? Hvordan er funn og dødsårsaker oppført? Følger obduksjonsrapporter gjeldende retningslinjer, generelle beskrivelser og svartid?

Dødsårsaksregisteret mottar forsiden av alle obduksjonsrapporter og sammenligner dødsårsaken slik den er oppført på dødsmeldingen som skrives av lege etter dødsfallet. Dette gjøres for å fastslå den mest riktige dødsårsaken i hvert tilfelle. En tidligere norsk studie indikerer at obduksjon medfører endring av opprinnelig dødsårsak i cirka 30 prosent av tilfellene. For dødsårsaksstatistikken er kvaliteten på obduksjonsrapporter av stor betydning. Funnene fra prosjektet er planlagt vurdert opp mot betydningen for blant annet statistikken og behov for standardisering.

Vi innhenter opplysninger om dødsårsaker og medvirkende sykdommer fra obduksjonsrapporter og obduksjonsbegjæringer, samt fra dødsårsakregisteret. Det vil bli vurdert å innhente vevsprøver for å undersøke sykdommer i mikroskop. Obduksjonsrapporter og begjæringer vil bli hentet fra patologiavdelingene som foretar medisinsk obduksjon.

Anonymiteten til avdøde, involverte leger og sykehus vil bevares.

Samarbeidspartnere

Rolf Bruun Bie
Overlege, avdeling for patologi, Sørlandet sykehus

Anne Jarstein Skjulsvik
Lege, avdeling for patologi, St. Olavs

Finansiering

Lege i D-stilling, eksterne forskningsmidler UiO

Prosjektleder og prosjektdeltakere

Glenny Cecilie Alfsen (prosjektleder)
Dr.med, overlege og 1.amanuensis. Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus

Hanna Maria Eng
Lege, PhD student, avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus