Kar-/thoraxkirurgisk avdeling

Avdelingens forskningsmål er å skape ny kunnskap som har betydning for forståelsen av årsaker til sykdom og for behandling av sykdommer hos karpasienter og de grupper av thoraxkirurgiske pasienter som avdelingen tar hånd om.

Vi er opptatt av å drive klinikknær forskning, der alle resultater kan omsettes i bedret behandling for våre pasienter. De fleste fagområder innen kar-og thoraxkirurgi er representert og forskningsprosjektene er fokusert på følgende områder:

 • Behandling av abdominale aortaaneurismer, åpen operasjon versus endovaskulær behandling (EVAR), PhD prosjekt
 • Abdominale aortaaneurismer og forekomst av diabetes. Nasjonal Studie (ABANDIA)
 • Hyperhidrose (unormal økt ansikt og/eller håndsvette), PhD prosjekt.  Patofysiologi. Utvikling av algoritmer for hvilke pasienter som kan ha nytte av behandling med VATS sympatektomi, og hvilke pasienter som ikke bør tilbys slik behandling pga. sannsynlighet for uønskede sideeffekter
 • Behandling av perifer arteriell iskemi. Pasientrapporterte utfallsmål (PROMS)
 • Robotassistert kirurgi for lungekreft
 • Pleuraport. Kvalitetssikre behandling av residiverende pleuraeffusjon
 • Carotiskirurgi og vulnerable plakk.  Inflammasjonsmarkører for sårbare plakk / økt hjerneslagrisiko, og betydning av tarmbakterier og bakterier i munnhulen for utvikling av aterosklerose
 • Den norske carotisstudien. Resultater etter carotiskirurgi -tid fra debut av symptomer til kirurgi

 • Helsetjentesteforskning (HØKH), Ahus
 • Nevrologisk Avdeling, Ahus
 • Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
 • Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
 • Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
 • Østfold Sentralsykehus, Kalnes
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
 • Universitetet i Bergen
 • Haukeland Universitetssykehus
 • Stavanger Universitetssykehus

Jarlis Wesche (gruppeleder)

Telefon: 67 96 64 04
Epost: jarlis.wesche@medisin.uio.no eller jarlis.wesche@ahus.no

Inger Helene Nådland (forskningskoordinator)

Epost: inger.helene.nadland@ahus.no

Mads Helgeland

stipendiat/Lis
Epost: mads.tonnes.helgeland@ahus.no

Ai Van Thuy Ho

stipendiat

Rune Eggum


Frode Reier-Nilsen


Henrik Aamodt


Synnøve Seljeskog

Peyman Yousefi

Hanne Haug Bøhler

Anne Rigmor Holten (Forskningssykepleier)


Sist oppdatert 03.03.2023