Kirurgisk forskningsavdeling

Kirurgisk divisjon har forskning som omfatter fagområdene anestesi-, smerte og intensivmedisin, bekkensenteret, bryst-endokrinkirurgi, gastrokirurgi, kar-/thoraxkirurgi, kvalitet og pasientsikkerhet, onkokirurgi, palliasjon, urologi og øre-nese-halskirurgi. Kirurgisk forskningsavdeling koordinerer forskningsaktiviteten i divisjonen og bistår de kliniske avdelingene i deres forskningsarbeid.

Om oss

Kirurgisk forskningsavdelings avdelingsleder er også leder for kirurgisk forskningsutvalg, som er et rådgivende organ som arbeider for å fremme forskning og forskerutdanning i kirurgisk divisjon. Utvalget består av divisjonens forskningsgruppeledere og leder for klinikk for kirurgiske fag, Campus Ahus, Universitetet i Oslo. Forskningskoordinatorer, konsulent og studie-/intensivsykepleier i forskningsavdelingen deltar som observatører i møtene og er referent.

Juha Silvola

Avdelingsleder

juha.tapio.silvola@ahus.no

Merete Helgeland

Forskningskoordinator

merete.helgeland@ahus.no

Inger Helene Nådland

Forskningskoordinator

Inger.Helene.Nadland@ahus.no

Tiril Seppola Reed

Konsulent

Tiril.Seppola.Reed@ahus.no

Marlene Jin Thompson

Studie-/intensivsykepleier

Marlene.Jin.Thompson@ahus.no

Mikael Omlid

Ingeniør 3D-lab

Mikael.Omlid@ahus.no

 • drive forskningsveiledning og tildele forskningsmidler
 • stimulere til og koordinere forskning innad i divisjonen
 • bistå divisjonsdirektøren i forskningsrelaterte spørsmål
 • bidra til gjensidig samspill mellom forskning og klinisk arbeid
 • skape et felles forskningsmiljø på tvers av divisjonens fagområder
 • stimulere vitenskapelig og annen faglig publisering
 • holde oppdatert oversikt over forskning i divisjonen
 • avholder regelmessige møter i kirurgisk forskningsutvalg
 • arrangere kurs og seminar om forskning
 • administrere forskningslokaler i Dr. Kobros vei 23

 • fremme forskning og forskerutdanning i kirurgisk divisjon
 • uttale seg om aktuelle forskningsrelaterte saker
 • bidra til å utvikle forskningsaktiviteten i divisjonen og sørge for høy forskningskvalitet

Kontaktinformasjon

 

Strategi og årsrapporter

  Sist oppdatert 26.03.2024