Langtidsresultat etter gjennomgått behandling for akillesseneruptur

I perioden 2013-2018 ble 532 pasienter med skade på akillessenen inkludert, behandlet og fulgt med kontroll et år etter skaden ved Ahus, OUS, Kallnes og Drammen sykehus. Vi vet lite om det er forskjell mellom de ulike behandlingsvariantene over lengre tid og vil derfor i denne studien undersøke hvordan det går med disse pasientene fem år etter skade og behandling.

Denne prosjektutvidelsen er basert på et spørreskjema, som besvares på internett. Vi bruker en plattform som heter Nettskjema, utviklet av Universitetet i Oslo. Det er ikke planlagt fysiske tester eller undersøkelser. Du bør sette av omtrent 15 minutter til å fylle ut skjemaet. Spørsmålet vi stiller nå er hvordan det går mer enn fem år etter skade og behandling. Vi vet lite om det er forskjell mellom de ulike behandlingsvariantene etter så lang tid.

Slik deltar du

Hvis du velger å delta i studien, benytter du lenken eller skanner QR-koden som bringer deg til nettsiden Nettskjema hvor digitalt samtykke og spørreskjemaet ligger. 

Samtykke og spørreskjema (nettskjema.no)

Når du klikker på lenken vil du først bli bedt om å logge deg på med BankID. Etter at du har logget inn, får du opp informasjonsskrivet om studien og blir spurt om å bekrefte samtykke med en ny inntastning av BankID. Etter det blir du automatisk videreført til selve spørreskjemaet.

Samtykke- og spørreskjemaet kan leses og fylles ut fra smarttelefon, nettbrett eller PC/MAC.

 

Helse Sør-Øst

Tor Kristian M. Andresen

Prosjektleder

tandre@ahus.no

Caroline S. Christoffersen

Forskningskoordinator

casoch@ahus.no

 

 

Sist oppdatert 17.04.2024