En gruppe mennesker som ser på en skjerm

Ortopedisk klinikk

Forskningsgruppens overordnede mål er å drive klinikknær forskning med høy internasjonal kvalitet. Gruppen ønsker å fremme klinisk forskning som kan generere ny kunnskap med potensiale for klinisk anvendelse slik at pasienter får best mulig behandling.

Ortopedisk forskningsgruppe har et engasjert forskningsmiljø med over 30 pågående forskningsprosjekt som fokuserer på vanlige skader og lidelser hos pasientene som blir behandlet ved Ortopedisk klinikk. Vi er opptatt av å drive forskning som kontinuerlig forbedrer pasientbehandlingen.

Forskningsprosjektene fokuserer på grunnleggende mekanismer for brudd- og senetilheling, spesielt ved ankel, kne og håndleddsskader samt lårhalsbrudd, som utgjør en stor andel av den ortopediske pasientgruppen. Våre tre satsningsområder er operativ sportsmedisin, «den eldre pasienten» og klinisk effektforskning.

Forskningsgruppen fokuserer på fem overordnede strategiske mål:

 • Klinikknær forskning 
 • Økt satsning på internasjonalisering og rekruttering av nye forskere
 • Økt satsning på tverrfaglighet og sykepleieforskning
 • Synliggjøring av forskningsaktivitet
 • Innovasjon

Per-Henrik Randsborg

Avdelingsleder forskning og overlege

Per-Henrik.Randsborg@ahus.no

​Asbjørn Årøen

Professor

Asbjørn.aroen@ahus.no

Truls M. Straume-Næsheim

Postdoc og overlege

Truls.M.Straume-Naesheim@ahus.no

Aron Adelved

Overlege og PhD

Aron.Adelved@ahus.no

Christian Owesen

Overlege og PhD

Christian.Owesen@ahus.no

Christian Pollmann

Overlege og PhD

Christian.Pollmann@ahus.no

Guri Ranum Ekås

Overlege og PhD

Guri.Ranum.Ekås@ahus.no

Hendrik Fuglesang

Fagansvarlig overlege og PhD

Hendrik.Fuglesang@ahus.no

Inge Skråmm

Klinikkdirektør og PhD

Inge.Skramm@ahus.no

Jan H. Myhreng Rotterud

Overlege og PhD

Jan.H.Myhreng.Rotterud@ahus.no

Ola-Lars Hammer

Seksjonsleder, overlege og PhD

Ola-Lars.Hammer@ahus.no

Oliver Grundnes

Overlege og PhD

Oliver.Grundnes@ahus.no

Rune Bruhn Jakobsen

Lege i spesialisering og PhD

Rune.Bruhn.Jakobsen@ahus.no

Ståle Myhrvold

Overlege og PhD

Ståle.Myhrvold@ahus.no

Svend Ulstein

Overlege og PhD

Svend.Ulstein@ahus.no

Annette Wikerøy

Overlege og PhD student

Annette.Wikerøy@ahus.no

Ingi Thor Hauksson

Fagansvarlig overlege og PhD student

Ingi.Thor.Hauksson@ahus.no

Jakob Vangen Nordbø

Legespesialist og PhD Student

Jakob.Vangen.Nordbo@ahus.no

Jan Rune Mikaelsen

Avdelingsleder, overlege og PhD student

Jan.Rune.Mikaelsen@ahus.no

Max Temmesfeld

Lege i spesialisering og PhD student

Max.Temmesfeld@ahus.no

Stefan Bartels

Seksjonsleder, overlege, PhD student

Stefan.Bartels@ahus.no

Stian Kjennvold

Overlege og PhD student

Stian.Kjennvold@ahus.no

Ståle Clementsen

Overlege og PhD student

Ståle.Clementsen@ahus.no

Inni Sophie Figenschou

Lege i spesialisering

Inni.Sophie.Figenschou@ahus.no

Maren Gundersen

Lege i spesialisering

Maren.Gundersen@ahus.no

Monica Sailer

Overlege

Monica.Sailer@ahus.no

Sjur Oppebøen

Legespesialist 

Sjur.Oppebøen@ahus.no

Tor Kristian M. Andresen

Lege i spesialisering

Tor.Kristian.Molstad.Andresen@ahus.no

Heidi A. Hanvold

Fysioterapeut og studiekoordinator

Heidi.Andreassen.Hanvold@ahus.no

Nasjonale

 • Nasjonalt Hoftebruddsregister – Nasjonalt kompetansesenter for Leddproteser
 • Norges Idrettshøgskole
 • Senter for idrettsskadeforskning
 • Oslo Universitetssykehus
 • Haukeland Universitetssykehus
 • Stavanger Universitetssykehus
 • St. Olavs Hospital, Universitetssykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Arendal sykehus
 • Bærum sykehus
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Drammen sykehus
 • Elverum sykehus
 • Gjøvik sykehus
 • Kristiansund sykehus
 • Kysthospitalet i Hagevik
 • Levanger sykehus
 • Lillehammer sykehus
 • Martina Hansens Hospital
 • Skien sykehus
 • Ålesund sykehus

Internasjonale

 • OrthoSport Victoria, Richmond, Australia
 • Heartland Orthopaedics, Virginia, USA
 • Skåne Universitetssykehus, Sverige

Åpne for inklusjon

lnklusjon avsluttet

Tidligere kliniske behandlingsstudier 

 • “Radius C-study” -Volar locked plating versus bridging external fixation
 • “The Mobilization Study” - The value of early mobilization and physiotherapy following wrist fractures treated by volar plating
 • Treatment and functional outcome in patients with displaced femoral neck fractures younger than 70 years.
 • Treatment results after acute Achilles tendon rupture: A randomized controlled trial comparing conservative treatment with open and minimal invasive surgery.
 • The NORDSTEN-trial, a randomized multicenter study comparing different surgical procedures in patients with spinal stenosis with or without degenerative slip.
 • Factors that may impact on the functional level of older patients following hip fracture surgery

 • Middle term follow-up after anterior versus posterior surgical fusion of the lumbosacral spine: A national register based case-control observational study
 • Anterior Cruciate Ligament reconstruction and concomitant focal cartilage lesions: Prognosis and treatment; a systematic review
 • Physical Activity and the Risk of Aseptic Loosening after Total Hip Arthroplasty
 • Physical activity behavior of patients after total hip arthroplasty compared to controls without hip arthroplasty. A HUNT 3 study
 • Postoperative Mobilization Restrictions and the Risk of Dislocation after Total Hip Arthroplasty
 • Langtidsresultat etter gjennomgått behandling for akillesseneruptur

 

  ​​

  Aae, T.F., Randsborg, P.H., Lurås, H., Årøen, A. and Lian, Ø.B. Microfracture is more cost-effective than autologous chondrocyte implantation: a review of level 1 and level 2 studies with 5 year follow-up. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Apr;26(4):1044-1052.

  Bartels, S., Gjertsen, J.E., Frihagen, F., Rogmark, C. & Utvåg, S-E. High failure rate after internal fixation and beneficial outcome after arthroplasty in treatment of displaced femoral neck fractures in patients between 55 and 70 years. Acta Orthopaedica, 2018 Feb;89(1):53-58.

  Brouwer, E.F., Myhrvold, S.B., Benth, J.Š., Hoelsbrekken, S.E. Ultrasound measurements of Achilles tendon length using skin markings are more reliable than extended-field-of-view imaging. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Jul;26(7):2088-2094.

  Dolatowski, F.C. & Hoelsbrekken, S.E. Eight orthopedic surgeons achieved moderate to excellent reliability measuring the preoperative posterior tilt angle in 50 Garden-I and Garden-II femoral neck fractures. Journal of Orthpaedic Surgery and Research, 2017 Sep;12(1):133.

  Dolatowski, F.C., Frihagen, F., Bartels, S., Opland, V., Benth, J.S., Talsnes, O., Hoelsbrekken, S.E., Utvåg, S-E. Screw Fixation Versus Hemiarthroplasty for Nondisplaced Femoral Neck Fractures in Elderly Patients: A Multicenter Randomized Controlled Trial. The Journal of Bone & Joint Surgery, 2019 Jan;101(2):136-144.

  Fuglesang, H.F.S., Flugsrud, G.B., Randsborg, P-H., Oord, P., Benth, J.Š. & Utvåg S-E. Plate fixation versus intramedullary nailing of completely displaced midshaft fractures of the claviclea prospective randomised controlled trial. Bone Joint J. 2017 Aug;99-B(8):1095-1101.

  Jakobsen, R.B. Gran, S.F, Grimsmo, B., Arntzen, K., Fosse, E. Frich, J.C., and Hjortdahl, P. Examining participant perceptions of an interprofessional simulation-based trauma team training for medical and nursing students. J Interprof Care. 2018 Jan 2018 Jan;32(1):80-88.

  Pollmann C.T, Dahl F.A, Røtterud J.H, Gjertsen J.E, Årøen A. Surgical site infection after hip fracture - mortality and risk factors: an observational cohort study of 1,709 patients. Acta Orthop. 2020 Jun;91(3)347-352.

  Randsborg, P.H., Bukholm, I.R.K. and Jakobsen, R.B. Compensation after treatment for anterior cruciate ligament injuries: a review of compensation claims in Norway from 2005 to 2015. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Feb;26(2):628-633.

  Skråmm, I., Fossum Moen, E., Årøen, A. & Bukholm G. Surgical site infections in ortopaedic surgery demonstrate clones similar to those in orthopaedic staphylococcus aureus nasal carriers. J Bone Joint Surg Am, 2014 Jun;96(11):882-888.

  Stavem, K. Naumann, M. G., Sigurdsen, U., and Utvåg, S. E. The association of body mass index with complications and functional outcomes after surgery for closed ankle fractures. Bone Joint J. 2017 Oct;99B(10):1389-1398.

  ​Temmesfeld M.J, Jakobsen R.B, Grant P. Does a surgical helmet provide protection against aerosol transmitted disease? Acta Ortho. 2020 Jun. DOI: 10.1080/17453674.2020.1771525

  Per-Henrik Randsborg

  Avdelingsleder

  per-henrik.randsborg@ahus.no​

  Johanna Austeen Gjestland

  Seksjonsleder

  Johanna.Gjestland@ahus.no
  Sist oppdatert 06.06.2024