Barn og unges psykiske helse

Vi vil bidra til at barn og unge med psykiske lidelser får god og riktig hjelp. Vi undersøker effekten av behandling som gis, hvem tiltakene virker for og hvordan vi kan forstå psykiske lidelser hos barn og unge bedre.

Vi skal bidra til et bedre behandlingstilbud for barn og unge med psykiske lidelser, og gjøre psykisk helsehjelp mer tilgjengelig og fleksibel. Vi jobber med angsttilstander, depresjon og tvangslidelse (OCD). Vi prøver også ut ny teknologi, for eksempel internettbasert behandling.

Våre prosjekter omfatter barn og unge fra 0 -18 år. Forskningsprosjektene skal gi økt kunnskap om effekt av behandling, samt pasienter og pårørendes erfaringer med tilbudet.

Vi har et nært samarbeid med avdelingen Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) på sykehuset.

Marianne Aalberg (Leder)

Seniorforsker

marianne.aalberg@ahus.no

Akadamisk grad
Ph.D., Cand.psychol 


Aktuelt forskningsfelt

 • Angst
 • Depresjon
 • Behandlingsforskning
 • Internettbasert behandling


Profiler
Profil på researchgate.net 
Profil på christin.no

Ketil Hanssen- Bauer

Avdelingsleder

ketil.hanssen-bauer@ahus.no

Akadamisk grad
Ph.D., Lege med spesialisering i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri


Aktuelt forskningsfelt

 • Internettbasert behandling
 • Barn som pårørende
 • Pasienterfaringer


Profiler
Profil på researchgate.net
Profil på cristin.no
Profil på uio.no

Erling Rognli

Psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi

erling.rognli@ahus.no

Akadamisk grad
Ph.D., Cand. psychol


Aktuelt forskningsfelt

 • Depresjon
 • Angst
 • Spiseforstyrrelser
 • Traumer
 • Behandlingsforskning
 • Internettbasert behandling


Profiler
Profil på researchgate.net
Profil på cristin.no

Heidi Fjeldheim

Ph.D. Stipendiat

heidi.fjeldheim@ahus.no

Akadamisk grad
Master, sosionom


Aktuelt forskningsfelt
Gravide og spedbarnsforeldre med flergenerasjonsvansker


Profiler
Profil på cristin.no

Anne- Lise Holmesland

Spesialrådgiver

anne-lise.holmesland@ahus.no

Akadamisk grad
Ph.D, Master i sosiologi


Aktuelt forskningsfelt
Individuell mestring og tilfriskning (IMR), profesjonell samhandling, kvalitativ metode


Profiler
Profil på cristin.no

Tormod Stangeland

Spesialrådgiver

tormod.stangeland@ahus.no

Akadamisk grad
Psykologspesialist


Aktuelt forskningsfelt
Selvmordsforebyggende arbeid, klinisk arbeid med selvskading


Profiler
Profil på researchgate.net
Profil på cristin.no

Sarah Victoria Frivold

Seniorrådgiver/forskningskoordinator

sarah.victoria.frivold@ahus.no

Akadamisk grad
M.Phil.


Profiler
Profil på cristin.no

Signe Revold

Seniorrådgiver, FOU-koordinator

signe.revold@ahus.no

Akadamisk grad
Cand.Mag.


Profiler
Profil på christin.no

Nor Christian Torp

Forsker, psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi; og i familiepsykologi

Akadamisk grad
Ph.D. Cand.psychol


Aktuelt forskningsfelt

 • OCD
 • Behandlingsforskning
 • Internettbasert behandling


Profiler
Profil på researchgate.net
Profil på cristin.no

Toril Skumsnes

Phd. stipendiat

toril.skumsnes@sykehuset-innlandet.no

Akadamisk grad
Cand. psychol


Aktuelt forskningsfelt
Behandling og forståelse av angslidelser hos barn og unge


Profiler
Profil på cristin.no

Margrete Berntsen Da Siqueira

Forskningskoordinator

margrete.berntsen.da.siqueira@ahus.no

Akadamisk grad
Master


Profiler
Profil på cristin.no

Agnieszka Butwicka

Forsker

agnieszka.butwicka@ahus.no

Akadamisk grad
M.D., PhD., Dosent i barne- og ungdomspsykiatri, Lege med spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri


Aktuelt forskningsfelt

 • Komorbiditet mellom somatiske sykdommer og psykiske lidelser hos barn og unge; Tidlige miljø risikofaktorer for intellektuell funksjonsnedsettelse
 • Post-pandemisk sårbarhet og resiliens - en bio-økologisk strategi för ungdomars välbefinnande i nordiska skolor och samhällen

Annika Sannes

PhD. Stipendiat

annika.soderholm@ahus.no

Akadamisk grad
Psykolog


Aktuelt forskningsfelt

Implementering av internettbehandling for pasienter med angst (DigiBUP- prosjektet)


Profiler
Profil på cristin.no

 • Universitetet i Oslo
 • Oslo Met
 • Karolinska Institutt
 • Lund Universitet
 • Rådet for psykisk helse
 • Mental helse
 • NKVTS
 • RBUP
 • ROS
 • Sykehuset i Vestfold
 • Vestre Viken HF

Marianne Aalberg

Gruppeleder

marianne.aalberg@ahus.no
Sist oppdatert 01.02.2024