Praktisk biobanking

​Fryselager

Pasient materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning, såkalte forskningsbiobanker, lagres i en sentral biobankfasilitet fordelt på flere rom, lokalisert i hovedbygget og på Nye Nord bygget. Hovedsakelig tilbys det lagring av forskningsprøver på -80 grader. EpiGen, seksjon for klinisk molekylærbiologi, drifter biobankfasilitetene. Fryserne er temperaturovervåket og er tilknyttet 24/7 vaktbemanning. For mer informasjon eller ved spørsmål, ta kontakt med Anna Frengen på epost: anna.frengen@ahus.no

Transport av prøver

Forsendelse av humant biologisk materiale skal skje etter gjeldende bestemmelser og retningslinjer, og etter de avtaler som Sykehusinnkjøp har inngått på vegne av de regionale helseforetakene. Mer informasjon og ordreskjema finnes på Intranettet (Ahusveven): Transporttjenester
Se også blant annet forsendelse av smittefarlig biologisk materiale - praktisk veileder.

Utlevering og overføring av humant biologisk materiale:

Ved overføring av biologisk materiale til utland skal det etableres en overførselsavtale, som sikrer at bruk av biologisk materiale skjer i henhold til formelle godkjenninger.

Material Transfer Agreement (Word doc)
Fant du det du lette etter?