Bøker og tidsskrifter

Søk i bibliotekets katalog Oria.no for å se hva som er trykt eller elektronisk tilgjengelig, med lenker til elektroniske artikler, tidsskrifter og bøker. Bruk BrowZine.com eller app for å lese e-tidsskrifter på privat pc eller mobil. Med OpenAthens kan du få tilgang hjemmefra.

Søk i Oria (ahus.oria.no)

Søk i databaser

Nå kan du enkelt finne, lese og følge dine favoritter blant bibliotekets mange tidsskriftabonnementer via BrowZine, som er tilgjengelig på mobil, nettbrett, pc og mac. Du kan opprette bokhyller med dine favoritt-tidsskrifter, og få varsel når det kommer nye nummer (gjelder IOS og Android).

På Ahus-pc: Gå til www.browzine.com

 • Lesing krever ingen innlogging, men du må ha en personlig konto for å opprette tidsskrifthylle, lagre artikler og synkronisere mellom flere enheter.

På privat pc/mac og mobil/nettbrett må BrowZine kombineres med påloggingstjenesten OpenAthens for tilgang til fulltekst:

 1. Gå til www.browzine.com eller åpne app (last ned BrowZine-app via Google Play / AppStore)
 2. Velg bibliotek: Akershus University Hospital
 3. Første gang blir du bedt om din OpenAthens-påloggingsinformasjon.
  Har du ikke tilgang til OpenAthens, kontakt biblioteket@ahus.no

Hvordan du søker i databasene varierer, men her er noen generelle tips.
NB! Bruk av anførselstegn (frasesøk) og trunkering anbefales ikke ved emnesøk i PubMed, da det kobler ut automatiske inkludering av MeSH-emneord.

Finn bestemte artikler/bøker

 • Søk på artikkeltittel i anførselstegn (frasesøk) gir som regel få eller bare ett treff.
  Eksempel: "enhanced feeding and diminished postnatal growth failure in very-low-birth-weight infants"
 • Søk på kombinasjon av tittelord og forfatternavn, innsnevrer som regel trefflisten betraktelig.
  Eksempel: enhanced feeding moltu blakstad

Søk på nøyaktig uttrykk og begrep (frasesøk)

 • Ønsker du at to eller flere ord skal komme i en bestemt rekkefølge, må du i noen databaser (f.eks. Oria) sette anførselstegn rundt ordene.
  Eksempel: "physical therapy"

Søk på ord med forskjellige endelser (trunkering)

 • Søk på ordstamme etterfulgt av * for å få treff på alle ord som begynner med det du har skrevet.
  Eksempel: disorder* gir treff på både disorder og disorders
  Eksempel: stabili* gir treff på stabilise, stabilisator, stabilisation, stability, stabilize, stabilization osv.

Kombinere søkeord (AND, OR)

 • Alle søkeord må forekomme – kombiner med AND. Eksempel: resuscitat* AND infant*
 • Minst ett av søkeordene må forekomme, f.eks. ved søk på synonymer, forskjellige skrivermåter eller språk, eller når flere alternativer er interessante.
  Eksempel: ptsd OR "post-traumatic stress disorder" OR "posttraumatic stress disorder"

Nærhetssøk (ADJ, NEAR)

 • I noen baser kan du bruke ADJ (adjacent) eller NEAR og et tall for å angi at ordene kan forekomme med inntil X ords avstand.
  Eksempel Ovid-basene: parent* ADJ5 addict*
  Eksempel Cinahl: parent* N/5 addict*
  Eksempel Cochrane: parent* NEAR/5 addict*
  Eksempel Web of Science: parent* NEAR/5 addict*

Søke på flere kombinasjoner samtidig

 • Bruk parentes for å gruppere søkord og søke på mange kombinasjoner samtidig.
  Eksempel: clubfoot and ("physical therap*" OR physiotherap* or exercis*)
  Eksempel: (drug* or substance* or opioid* or opiate* or sedative*) adj3 (abuse or addict* or misuse or dependen*)

Søk på ord med forskjellige skrivemåter (wild cards)

Eksempel på wild cards i Ovid-basene:

 • Bruk ? for å erstatte 1 eller ingen tegn. Eksempel: colo?r gir treff på både color og colour
 • Bruk # for å erstatte 1. Eksempel: wom#n gir treff på både woman og women

Du trenger ikke å logge på for å gjøre søk i Oria, men du må logge på hvis du skal bruke de personlige funksjonene.

Logg på

 1. Gå til Oria.no
 2. Klikk Logg på øverst til høyre
 3. Velg Brukernavn og passord
 4. Fyll inn brukernavn (ditt lånekortnummer eller ahus+brukernavn) og passord og klikk Logg inn

Første gang du logger på får du spørsmål om å godta at opplysninger sendes Bibsys, og å velge interessefelt. Valg av interessefelt vil påvirke hvordan trefflisten din sorteres når du søker i Oria.no.

Hva er mitt brukernavn?
Brukernavn = lånekortnummeret ditt, f.eks: ahus003560 eller ahus+brukernavn, f.eks. ahusdonald.
Kontakt biblioteket hvis du ikke har eller vet hva brukernavnet ditt er.

Har ikke passord
Gå til Oria.no og klikk Logg på > velg Brukernavn og passord > klikk Glemt passord

Fornye lån selv

 1. Logg på Oria.no (veiledning øverst på siden)
 2. Klikk Min konto
 3. Klikk Forny alle eller hak av for det du vil fornye og klikk Forny valgte
 4. Sjekk Status eller Forfallsdato for å se om bøkene lot seg fornye eller ikke

Bøker med venteliste kan ikke fornyes og må leveres når lånefristen går ut. Du kan ikke fornye bøker lånt fra andre bibliotek, kontakt biblioteket så sjekker vi om fornying er mulig.

Bestille lån og artikler via Oria

 1. Logg på Oria.no (veiledning øverst på siden)
 2. Finn ønsket bok/artikkel

For bøker:

 • Klikk fanen Finn og bestill, deretter Bestill dokument
 • Velg hentested Medisinsk bibliotek og fyll inn i de andre feltene ved behov
 • Klikk Bestill dokument-knappen

For artikler:

 • Klikk fanen Finn og bestill, deretter Bestill
 • Så vises bestillingsskjerm, fyll inn ekstra informasjon ved behov
 • Avslutt med å klikke Bestill dokument-knappen

Klikk på Min konto for oversikt over dine lån og bestillinger/reserveringer.

Lagre interessante referanser i Oria

 1. Logg på (du kan lagre referanser uten å være pålogget, men da forsvinner de når du avslutter Oria)
 2. Klikk på stjerne-ikon (slik at den blir gul) ved ønsket tittel for å legge den til i Lagrede treff
 3. Alternativ kan du klikke Legg hele siden til lagrede treff (valg i venstremenyen)

Lagre søk med e-postvarsel
Du kan lagre søk og få varsel om nytt materiale som matcher søket ditt.

 1. Logg på Oria.no
 2.  Når du har gjort et søk du vil lagre, klikk på Lagre søk (øverst i venstremenyen)
 3. Gi søket et navn og velg Lagre eller Lagre & varsle. Velger du lagre & varsle må du også velge hvilken e-postadresse resultatene skal sendes til og om du vil ha melding hvis ingen nye treff.
 4.  Klikk Lagre-knappen

OpenAthens er bibliotekets påloggingstjeneste for ansatte ved Ahus som ønsker tilgang til bibliotekets e-ressurser på privat pc og/eller mobil. Les mer

Sist oppdatert 28.05.2024