Skrive, referere og publisere

EndNote er et program som hjelper deg å samle og organisere referanser og artikler. Du kan importere referanser fra PubMed og en rekke andre databaser. Når du skriver artikler eller oppgaver kan du gjenbruke referansene du har lagret i EndNote for å sette inn siteringer i teksten og generere referanselister i riktig format (bibliografisk stil).

Versjoner
15. desember ble ​EndNote på Ahus-pc oppgradert til versjon 21. Denne kan også brukes i Arbeidsflate RCP. Den tidligere versjonen EndNote X9 kan ikke lenger brukes, og vil fjernes fra maskinen din. Kontakt Sykeshuspartner dersom du likevel trenger tilgang til EndNote X9. 

Konvertere EndNote-bibliotek fra versjon X9
EndNote-bibliotek brukt i versjon X9 (eller tidligere versjoner) må konverteres for å bli kompatible med EndNote 21, men dette gjør EndNote 21 automatisk for deg:

 1. Stå i EndNote 21 > File > Open Library...
 2. Finn EndNote-biblioteket ditt og åpne det (fila, ikke mappa)
 3. Så vises en dialogboks med informasjon om at biblioteket må konverteres. Velg OK
 4. Gi det konverterte biblioteket et nytt navn og lagre det (ikke i OneDrive, Dropbox etc.)
 5. Det nye biblioteket åpner seg i EndNote 21 (det gamle biblioteket blir liggende der det var, men vil ikke bli oppdatert med endringer du gjør i EndNote 21)
 

Tilgang til EndNote på Ahus-pc

 1. Gå til "Min Sykehuspartner" og "Bestille/avbestille tilgang (BAT)"
 2. Klikk på "Start en ny bestilling" 
 3. Søk opp EndNote21 og bestill.
 4. Du vil automatisk få tildelt tilgang
 5. Vent en stund (1 time) og logg av og på maskinen
 6. Kontakt Sykehuspartner dersom programmet ikke er på plass innen noen timer/neste dag
 
Egen Word-versjon for EndNote
Du må bruke en egen Word-versjon sammen med EndNote; "Word med EndNote21" (denne Word-versjonen har EndNote-verktøylinje). Søk eller finn den under «Mine adminstrative programmer». Tilsvarende for PowerPoint; "PowerPoint med EndNote21".
 

Tilgang på privat pc eller mac
Ansatte ved Ahus kan laste ned EndNote versjon 21 på privat pc eller mac. Kontakt biblioteket for å få tilsendt instruksjoner - eller:

 1. Gå til www.alfasoft.com/no/endnote-hso.html og registrer deg med navn og epostadresse (her kreves det at du bruker din Ahus-epostadresse)
 2. Etter at du har registrert deg vil du motta en e-post som du må bekrefte (sjekk ev. spam-mappen din hvis du ikke mottar e-posten)
 3. Så logger du på support.alfasoft.com​ og klikker på boksen "Helse Sør-Øst HF". Her finner du ditt lisensbrev for EndNote med nedlastnings- og installasjonsinstruksjoner for både Windows og Mac.
 

Veiledninger på nett

 

EndNote Output Styles (bibliografiske stiler)
En Output Style styrer layout for siteringer og referanselister når referanser gjenbrukes i dokumenter. Det finnes tusenvis av stiler som kan lastes ned og brukes sammen med EndNote: EndNote Output Styles​

Skal du skrive dokumenter på norsk, må du bruke norske stiler. Her er et utvalg nettsider med norske stiler og eksempelsamlinger:

For at din publikasjon skal gi uttelling i form av publikasjonspoeng og intern uttelling ved Ahus, må følgende krav oppfylles:

1) Det må være en vitenskapelig publikasjon:

 • Originalartikkel
 • Vitenskapelige oversiktsartikkel/review articel
 • Vitenskapelig monografi eller antologiartikkel​

Les mer i kapittel 5 i Rapporteringsinstruksen

2) Det må være en godkjent publiseringskanal (nivå 1 eller 2):

3) Hvis finansiert av Norges forskningsråd (og EU og Stiftelsen Dam):

4) Korrekt adressering på artikkelen
For at Ahus skal få publiseringspoeng og økonomisk uttelling må institusjonsadresse på publikasjonen være korrekt iht. retningslinjer for adressering av vitenskapelige artikler ved Akershus universitetssykehus (sist oppdatert oktober 2020).

5) ​Rapportering (underveis eller etter publisering)

Intern honorering ved Ahus
Alle publikasjoner som rapporteres og godkjennes i Cristin blir honorert internt ved Ahus. Honoreringen utbetales til divisjonene en gang pr år, i mai året etter at publikasjonen er rapportert.​​​ Rutine for intern honorering av vitenskapelige artikler og bøker

Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på nettet.

I utlysninger fra og med 2021 stiller Forskningsrådet krav om at alle vitenskapelige artikler fra prosjekter de finansierer skal gjøres tilgjengelig umiddelbart, det vil si uten forsinkelse (embargo) og med åpen lisens som tillater gjenbruk av publikasjonen.

Forskningsrådets krav kommer i samarbeid med andre europeiske forskningsråd, som sammen danner cOAlition S og står bak Plan S. Målet med Plan S er at all forskning skal gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig.

Det er tre måter du kan publisere Open Access:
 • Publisering i åpne tidsskrift eller plattformer
 • Publisering i tidsskrift som inngår i overgangsavtaler (se Avtaler og rabatter for Ahus-ansatte)
 • Åpen arkivering av en fagfellevurdert versjon av en artikkel (Author's Accepted Manuscript, AAM)
Krav om åpne lisenser
Artikkelen skal gjøres tilgjengelig med en Creative Commons-lisens CC BY 4.0:

 

Hva skal jeg gjøre som forsker

Sjekk kanalregisteret (nivå 1 og 2)
Du må også sjekke om tidsskriftet er godkjent publiseringskanal og gir publiseringspoeng i det norske finansieringssystemet: Register over vitenskapelige publikasjonet (kanalregister.hkdir.no)

Beholde rettigheter til tilgjengeliggjøring (Rights Retention Strategy)
For nye utlysninger fra og med 2021 forplikter prosjektansvarlig å sørge for at forskerne i prosjekter finansiert av Forskningsrådet beholder retten til å tilgjengeliggjøre en fagfellevurdert versjon (Author Accepted Manuscript (AAM)) av alle artikler som kommer ut av prosjektet.
 
For å sikre dette legger korresponderende forfatter inn følgende melding i web-applikasjonen når artikkel sendes inn for vurdering:
“This research was funded, in whole or in part, by The Research Council of Norway [6-siffret prosjektnummer]. For the purpose of open access, the author has applied a CC BY public copyright license to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission.”
 
Dermed kan forskere gjøre artikler umiddelbart tilgjengelig gjennom et åpent arkiv med en åpen lisens, og oppfylle kravene i Plan S selv om artikkelen er publisert i et "lukket" abonnementstidsskrift.
cOAlition S har varslet forlagene om dette. Hvis tidsskriftet mot formodning vil nekte publisering med henvisning til dette, må man ta kontakt med Forskningsrådet. Les mer om Rights Retention Strategy

I tråd med kravene om at offentlig finansiert forskning skal være fritt tilgjengelig umiddelbart, er det fremforhandlet "publish and read"-avtaler (PAR-avtaler) med flere forlag. Det betyr at noen av biblioteks avtaler dekker både publiseringsavgiften (article processing charge - APC) og lesetilgang. I tillegg har vi noen avtaler som gir rabatt på APC. Vær oppmerksom på at avtalene ikke dekker alle tidsskrifter hos disse forlagene. 

For å kvalifisere til dekning av APC, må du være tilknyttet Ahus og korresponderende forfatter på publikasjonen. Med korresponderende forfatter menes den av forfatterne som er ansvarlig for innsendelse av artikkelen til tidsskriftet. Det er viktig å registrere/oppgi tilknytning til Ahus så tidlig som mulig i prosessen.

Er du tilknyttet flere institusjoner, kan det være at de er med på andre avtaler enn Ahus. Ta gjerne kontakt med Medisinsk bibliotek hvis du har spørsmål.

Ordforklaringer/forkortelser:

 • APC = article publishing charge (publiseringsavgift)
 • Gold = rene open access-tidsskrifter som finansieres ved at forfattere betaler APC
 • Hybrid = frikjøp av enkeltartikler i abonnementstidsskrifter
 • PAR = publish and read - avtaler som gir lesetilgang og dekker eller gir rabatt på APC

 

​Informasjon om avtaler som gjelder for Ahus-ansatte:

Elsevier (ny høsten 2023)

 

Frontiers (kun rabatt)

 

MDPI (kun rabatt)

 • 20 % avslag på APC
 • APC etter rabatt må dekkes med egne midler
 • Korresponderende forfatter må være tilknyttet Ahus
 • Korresponderende forfatter får tilsendt faktura
 • MDPI Journal List

 

Oxford University Press

 • Avtaleperiode: 2023-2024 
  • Hybrid: Avtalen dekker APC i de fleste av forlagets hybrid-tidsskrifter (excel). 
   Gjelder tidsskrifter merket med par i kolonne B i excel-arket.
  • Gold: 15% rabatt på APC i rene open access-tidsskrifter
 • ​Arbeidsflyt for forfattere:
  • ​​​​ I denne avtalen må korresponderende forfatter velge tilknytning "Norwegian Institutions (UNIT members)" ved signering av publiseringsavtalen. Forfatter vil få en epost fra OUP når artikkelen er akseptert. I selve artikkelen skal tilknytning fortsatt stå som Ahus. Tilhørighet til Ahus bekreftes av biblioteket
 • Lisenser: Artiklene publiseres med CC-lisens hvor forfatter beholder rettighetene.
 • ​Mer inform​​asjon på openscience.no: Oxford-avtalen

 

Sage (kommer i 2024)

 

Biblioteket har hatt abonnement/lesetilgang til en del Sage-tidsskrifter siden 2022. 
Fra 2024 utvider vi avtalen til også å gjelde publisering. Mer informasjon kommer.

 

Springer Compact

 • Avtaleperiode: 2023-2024.
  • Hybrid: Avtalen dekker APC i de fleste av forlagets hybrid-tidsskrifter (excel). 
   Gjelder tidsskrifter merket med par i kolonne B i excel-arket.
  • Ikke inkludert: 
   Rene open access-tidsskrifter (Springer Open) og tidsskriftene i Nature Research inngår ikke i avtalen.

 

Taylor & Francis

 • Avtaleperiode: 2023-2024
  • Hybrid: Avtalen dekker APC i de fleste av forlagets hybrid-tidsskrifter, som de kaller Open Select (excel).
   Gjelder tidsskrifter merket med par i kolonne B i regnearket.
  • Gold: 10% rabatt på APC i forlagets rene open access-tidsskrifter (excel). Korresponderende forfatter får tilsendt faktura

 

Wiley

 • Avtaleperiode: 2023-202
  • Hybrid: Avtalen dekker APC i forlagets hybrid-tidsskrifter (excel)
  • Gold: 15% rabatt på APC i forlagets rene open access-tidsskrifter
  • Ikke inkludert:
   Vær oppmerksom på at avtalen ikke dekker alle tidsskrifter hos Wiley. Det gjelder tidsskrifter fra akademiske foreninger (learned societies)

Forskningsrådet har siden 2009 stilt krav om egenarkivering av vitenskapelig artikler for alle prosjekter de helt eller delvis finansierer. Målet er å sikre umiddelbar åpen tilgang, dvs. at egenarkivering skjer samtidig som artikkel publiseres i et tidsskrift. For prosjekter utlyst fra og med 2021 er minimumskravet at Author Accepted Manuscript (AAM) umiddelbart gjøres tilgjengelig i et åpent arkiv, med CC BY-lisens og ingen embargo.

Ahus leide i noen år plass og egenarkiverte i OsloMets vitenarkiv ODA, men dette arkivet ble i 2021 flyttet til en ny plattform som Ahus av tekniske årsaker ikke har hatt tilgang til. Det betyr at Ahus dessverre ikke har mulighet for egenarkivering før nytt, felles, nasjonalt arkiv, foreløpig kalt Nasjonalt vitenarkiv (NVA), skal komme i drift i 2024. Det er foreløpig ikke avklart hvordan Cristin og det nye arkivet skal samhandle. Husk å ta vare på fulltekstversjon av dine artikler for ev. egenarkivering seinere​.

 • Tidsskrifters/forlags policyer og krav til egenarkivering: Sherpa Romeo
 • Finansiørers krav til egenarkivering: Sherpa Juliet

 

Finn relevante tidsskrifter (uavhengig av utgiver): 

Lim inn tittel/abstract/nøkkelord og få forslag om tidsskrift som publiserer artikler om samme eller nærliggende tema.

Journal/Author Name Estimator (JANE)
Bygger på data fra PubMed. Lim inn tittel og/eller abstract. Se gjerne etter merkelappene "Medline-indexed" og "High-quality open access".

 

Edanz Journal Selector
NB! Krever registrering/abonnement når du har gjort noen søk.
Lim inn abstract eller søk med nøkkelord. Bygger på data fra fritt tilgjengelige kilder. 

Journal Guide (American Journal Experts)​
Bygger antagelig på data fra fritt tilgjengelig kilder.​ Lim inn tittel/abstract.​​

Enago Open Access Journal Finder​
Lim inn abstract. Kun open access-ti​dsskrifter.​​

PubMed PubReMiner​
Brukes for å analysere treff i PubMed. Skriv inn tittel/tema/søk eller en gruppe PMIDs (artikkelnummer), så genereres tabell over hvilke emneord, tidsskrift osv. som forekommer i referansene. 

Manuscript Matcher / Master Journal List (Clarivate)
Bygger på data fra Web of Science. Lim inn tittel/abstract.
Gratis å bruke, men krever registrering (samme login som i Web of Science/My EndNoteWeb)​. 

EndNote Manuscript Matcher (krever EndNote + innlogging):
Veiledning laget av Universitetsbiblioteket i Bergen
Kombinasjon av gruppe med referanser i EndNote eller EndNote-generert referanseliste i Word samt tittel og abstract.

 

Finn relevante tidsskrifter hos en bestemt utgiver:

Elsevier Journal Finder​
Kun tidsskrift fra Elsevier. Lim inn tittel/abstract/nøkkelord. 

Taylor & Francis Journal Suggester
Kun tidsskrift fra Taylor & Francis. Lim inn abstract.

Wiley Journal Finder (beta)
Kun tidsskrift fra Wiley. Lim inn tittel og abstract.

Sist oppdatert 28.05.2024