En bygning med plen og trær

Psykisk helsevern Nordbyhagen

Fra mai 2023 bygges det et nytt psykiatribygg på Nordbyhagen i Lørenskog med 50 sengeplasser. Bygget skal samle psykisk helsevern, og skal etter planen være ferdig til innflytting i 2026.

Målet med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er, i tillegg til behandling, å fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. For å sikre gode pasientforløp, god drift og et sterkt fagmiljø skal Ahus samle sykehusbasert psykisk helsevern i ett nybygg på Nordbyhagen.

Ved å samle flere deler av psykisk helsevern, og flytte ut av gamle og uhensiktsmessige bygg, får vi et større fagmiljø som legger til rette for en god faglig utvikling. 

Styret i Helse Sør-Øst godkjente 28. april 2023 rapporten fra forprosjektet med planer for det nye bygget. Forprosjektet fulgte opp konseptfasen fra 2018 - 2020, blant annet med tegninger fra Nordic Office og Arcitecture. 

Om PHN

Tidslinje PHN

Ansvar og organisering PHN

Følg byggeprosjektet live

Byggekamera
Stillbilde fra byggeprosjekt.

Nyheter

    Sist oppdatert 14.02.2024