Ansvar og organisering PHN

Det er etablert en prosjektorganisasjon hvor ressurser fra Ahus arbeider sammen med ressurser fra Sykehusbygg HF, som har ansvar for utbyggingen av nye sykehus i Norge. Prosjektet har stort fokus på medvirkningsprosesser, og det er etablert et eget styringsdokument for hvordan god medvirkning skal ivaretas i prosjektforløpet.

Organisering

Akershus Universitetssykehus HF er byggherre. Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektet på vegne av Akershus Universitetssykehus HF. Prosjektsjef fra Sykehusbygg HF er Per Hellevik Carlsson.

Skanska Norge er kontrahert som totalentreprenør i en samhandlingskontrakt for å være med på å utvikle prosjektet fra oppstart forprosjekt. Skanska har tilknyttet seg Norconsult, Nordic Office of Architecture og Bjørbekk & Lindheim som rådgivere til prosjektet. ​

Organisering PHN.png
 


Organisasjonsutvikling (OU)

I forbindelse med nytt bygg blir det også en viktig organisasjonsutviklingsprosess - som skal forberede driftsorganisasjonen på å ta det nye bygget i bruk, og for å sikre at alle gevinster med samlokalisering hentes ut. Arbeidet ledes av spesialrådgiver Solveig Berg Jahnsen ved Ahus. 

Prosjektkontor

Prosjekteringsgruppen er nå samlokalisert på Ahus Nordbyhagen i et eget prosjektkontor nedenfor Ole Brumm. Kontoret vil legge til rette for godt og effektivt samarbeid i prosjektgruppen sammen med representanter fra Ahus.​

Sist oppdatert 25.10.2022