En mannlig og en kvinnelig sykepleier gir hverandre high five

Utdanningsstillinger hos Akershus universitetssykehus

Er du vår nye spesialsykepleier?  Akershus universitetssykehus har flere utdanningsstillinger for sykepleiere som ønsker å videreutdanne seg.

Utdanning og kompetanseutvikling for egne ansatte og nyansatte er viktig for å sikre kvalitet og behov for spesialkompetanse i pasientbehandlingen. Som et bidrag til å rekruttere spesialsykepleiere tilbyr Akershus universitetssykehus (Ahus) utdanningsstillinger til sykepleiere som ønsker å videreutdanne seg.

Utdanninger ved OsloMet, Lovisenberg diakonale høgskole (LDH), VID vitenskapelige høgskole Oslo, Høyskolen i Innlandet (HINN),  NTNU Gjøvik og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) gir grunnlag for utdanningsstilling.

Søknadsfrister

Studieretning

 • Akuttsykepleie
 • Anestesisykepleie
 • Barnesykepleie
 • Intensivsykepleie
 • Jordmor
 • Kreftsykepleie
 • Operasjonssykepleie

Søknadsfrist 

1. mars

Svar på studieplass

1. mai

Søknadsfrist utdanningsstilling ved Ahus

1. april

Les mer om studiet

OsloMet.no

Studieretning

 • Operasjonssykepleie
 • Intensivsykepleie

Søknadsfrist

1. mars

Svar på studieplass

20. april

Søknadsfrist utdanningsstilling ved Ahus

1. april

Les mer om studiet

ldh.no

Studieretning

 • Kreftsykepleie

Søknadsfrist

15. april

Svar på studieplass

1. juni

Søknadsfrist utdanningsstilling ved Ahus

1. april

Les mer om studiet

VID vitenskapelige høgskole (vid.no)

Studieretning

 • Intensivsykepleie
 • Operasjonssykepleie

Søknadsfrist

15. april

Svar på studieplass

16. mai

Søknadsfrist utdanningsstilling ved Ahus

1. april

Les mer om studiet

Høgskolen i Innlandet (inn.no)

Studieretning

 • Anestesisykepleie
 • Intensivsykepleie
 • Operasjonssykepleie

Søknadsfrist

15. april

Svar på studieplass

Slutten av mai.

Søknadsfrist utdanningsstilling ved Ahus

1. april

Les mer om studiet

NTNU i Gjøvik (ntnu.no)

Studieretning

 • Jordmor

Søknadsfrist

15. april

Svar på studieplass

Slutten av mai.

Søknadsfrist utdanningsstilling ved Ahus

1. april

Les mer om studiet

Universitetet i Sørøst-Norge (usn.no)

​Om utdanningsstillinger

Utdanningsstillingene gjelder for 90 studiepoeng.

Du kan ta påbygg til master, men det blir ikke gitt utdanningsstilling til dette. Dersom du ønsker påby​gg til master må du avklare og avtale det med arbeidsstedet på Ahus i bindingstiden. Unntaket er jordmorstillinger, hvor 120 studiepoeng er avklart med klinikken i forkant. 

 

Mer informasjon

 1. Søk studieplass på videreutdanningen du ønsker. Se oversikt over for frister og lenke til studiestedenes hjemmesider hvor du kan lese mer om studiet du er insteressert i.
 2. Søke på utdanningsstillingen, se oversikt over for frister. Se annonsene i Webcruiter eller på Finn.no for mer informasjon om nødvendige dokumenter, som for eksempel bekreftelse på at du har søkt studieplass.

Merk

Vi sender ikke ut tilbud før vi har mottatt bekreftelse på studieplass. ​

På Akershus universitetssykehus gir vi 100 prosent tarifflønn mot arbeidsplikt og bindingstid. 

Mer informasjon finner du i utlysningene for de ulike utdanningsstillingene. 

Har du spørsmål?

En kvinne med blondt hår

Ann-Helen Haugen

Spesialrådgiver, kompetanse og utdanning

Ann-Helen.Haugen@ahus.no 92 01 28 05
Sist oppdatert 06.02.2024