Brukermedvirkning

Pasienter og pårørende sitter ofte inne med verdifull kunnskap og erfaring fra helsevesenet. For Akershus universitetssykehus er brukerne en viktig ressurs som medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener pasienten.

​Brukerutvalget på Akershus universitetssykehus

Brukerutvalget ved Akershus universitetssykehus er et bredt sammensatt forum med representanter for pasienter og pårørende, og sykehuset. Utvalget taler pasientenes sak og sørger for at brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser og i utformingen av tjenester og tilbud.

Les mer om Brukerutvalget


Ungdomsrådet på Akershus universitetssykehus

Ungdomsrådet representerer pasientgruppen 12-25 år, og er et brukermedvirkningsorgan i tillegg til det ordinære brukerutvalget. Alle medlemmene i ungdomsrådet har egen erfaring med det å være ung med helseutfordringer.

Les mer om Ungdomsrådet


Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.