Pasientkurs

Diabetes type 1 hos barn og ungdom

I dette e-læringskurset får du en introduksjon til livet med diabetes type 1. Du møter helsepersonell som forteller om pasientforløpet og du får høre om pasienterfaringer. Kurset kan gjennomføres i flere etapper.

Tid og sted

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kurset er en del av opplæringen som gis til barn og ungdom med nyoppdaget diabetes type 1 og deres pårørende. Kurset kan også brukes av blant annet øvrig familie, venner og ansatte i barnehage og på skole. 

I kurset får du blant annet lære mer om følgende temaer: 

  • Kosthold og utregning av karbohydrater
  • Fysisk aktivitet
  • Insulin
  • Normale reaksjoner på å få kronisk sykdom
  • Hvordan du kan leve et godt liv med diabetes type 1

English version

This e-course is translated to english. Click the link below to go to the course.

Type 1 Diabetes in Children and Adolescents
Relevante behandlinger