HELSENORGE

Palliativt team, Kongsvinger

Palliativt team er et team innen lindrende behandling som består av lege, sykepleiere og sosionom. Mange pasienter med livstruende sykdom vil ha behov for lindrende behandling. Slik behandling vil kunne være ulike typer medikamenter, samtaler og praktisk bistand fra ulike helsearbeidere.
Fant du det du lette etter?