HELSENORGE

Ergoterapi

Vår oppgave er å utrede, behandle og trene funksjoner som er grunnleggende for å mestre sammensatte aktiviteter i dagliglivet, fysisk, psykisk og kognitivt. Vi behandler både inneliggende pasienter og polikliniske pasienter med henvisning, ut i fra en vurdering av den enkelte pasients funksjonsnivå.

Fant du det du lette etter?