HELSENORGE

Nevrologisk rehabilitering, hukommelsesklinikken

Vi utreder deg som opplever vansker med hukommelse eller andre kognitive funksjoner, for eksempel konsentrasjon eller planleggingsevne. Utredningen kan gi svar på om det pågår sykdomsprosesser i hjernen som kan føre til demens, eller om det er andre årsaker til dine plager. Vi tilbyr individuell behandling, veiledning og oppfølging.

Fant du det du lette etter?