StartHjelp

Praktisk informasjon før oppstart

Lurer du på hvordan et DPS ser ut? Hvordan du skal betale for timene dine eller rutiner for avbestilling av en time? Her får du praktisk informasjon som kan gi deg svar på noen vanlige spørsmål man kan ha før oppstart i poliklinikk. Du kan også se en video som viser hvordan det ser ut på et DPS.

Mange som kommer til DPSet for første gang, lurer på hva et DPS er og hvordan det ser ut. Vi har laget en video som viser deg hvordan det kan se ut på en typisk DPS.
Filmen er laget av St. Olavs hospital og lenken tar deg til HelsaMi.no. 

Inngeng DPS Follo

Her holder DPS Follo til, Åsenhagen 3.

​I forbindelse med utredningen din ønsker vi at du fyller ut elektroniske spørreskjema. Spørsmålene vi stiller der handler om hvordan du har det før du kommer til første time. Dette er nyttig informasjon som behandleren din vil bruke i forbindelse med avklaring av dine hjelpebehov. 

Det er viktig at du fyller ut skjemaene. Før den første timen din skal helsesekretær på DPS ringe deg. Har du spørsmål om utfyllingen av skjemaene kan du spørre om det i denne telefonsamtalen.

Du vil motta de samme spørreskjemaene underveis og etter endt behandling. På denne måten får vi en oversikt over hvordan det har gått med deg i løpet av behandlingen.​

Mange er spente før første møte med behandleren sin, og har kanskje ikke sovet så godt natten før. Det er helt normalt.

Illustrasjon av pasient og behandler

Illustrasjon: St. Olavs hospital

Første møtet med behandler

Ved ankomst henvender du deg i hovedekspedisjonen for å registrere oppmøte. Behandler henter deg på venterommet.

Ved halvdagsutredning vil du møte to behandlere. Første time blir brukt til å gjennomgå kartleggingsskjemaene du har fylt ut og andre kartleggingsverktøy. Du kommer til å bli stilt noen spørsmål for å avklare hjelpebehovet ditt. 

Du kan ta med deg en pårørende til første time om du ønsker det. 

Les mer om hva som skjer i første time i neste avsnitt.

Hva er en utredning? - film (HelsaMi.no)

​Når du kommer til behandling er det vanlig at behandleren din ønsker å gjøre en utredning først. Målet med utredningen er å få en bedre forståelse for hva slags plager du har og hvilken helsehjelp du har behov for. Utredning er viktig for å kunne gi deg riktig diagnose og rett behandling.

En utredning kan vare alt fra en til fire timer, men det kan også ta lengre tid, avhengig av helsetilstanden din.

Gangen i utredningen

  1. ​​​Behandler mottar en henvisning med helseopplysningene dine.
  2. Du blir satt opp til time og får møte behandleren din.
  3. Behandler stiller en del spørsmål for å bedre forstå hvilke plager du har. Ofte vil behandlere benytte seg av et diagnostisk intervju. Det vil si at du vil få en rekke spørsmål om ulike psykiske lidelser. Noen spørsmål vil du trolig kjenne deg igjen i, mens andre spørsmål vil virke mer fremmed for deg. Dette for å gjøre en grundig utredning, kartlegging og vurdering av din tilstand. Utredningen har også som mål å utelukke ulike psykiske lidelser og det er derfor det blir spurt om mange ulike symptomer og plager.
Illustrasjon av en dame som sitter og snakker med en mann

Illustrasjon: St. Olavs hospital

​Finne riktig behandlingsnivå

Utredningen skal ende opp i en bedre forståelse av hvilken helsehjelp du har behov for. Noen ganger vurderes ikke spesialisthelsetjenesten som riktig sted for videre behandling. Det kan være ulike grunner til dette. Et eksempel er at din behandler etter utredning ikke finner at du har en psykisk lidelse, men at de plagene du kjenner på er mer normalpsykologiske reaksjoner på en belastning. Det betyr ikke at du ikke kan ha behov for hjelp, men det kan være din tilstand bedre kan behandles et annet sted, som f.eks i kommunen, eller hos en privat behandler.

Du vil få tilbakemelding om hva som vurderes som riktig hjelp videre fra din behandler, etter endt utredning.

Behandlingsplan

Dersom det etter utredning blir konkludert at spesialisthelsetjenesten er riktig sted for å hjelpe deg videre, vil du sammen med behandleren din begynne å jobbe med en behandlingsplan. I denne blir dere enige om hva som skal være dine mål for behandlingen og hvordan dere skal jobbe sammen.

Å ha en felles enighet om mål og hvordan dere skal jobbe sammen er viktig for et godt samarbeid videre.

Det er vanlig å tenke at psykologisk behandling er det samme som en samtale mellom en pasient og en terapeut inne på et kontor, men det finnes flere måter å få behandling på. På lenken under finner du informasjon om ulike behandlingsmuligheter. Sammen med din behandler kan du finne ut hva som passer best for deg. 

Når du kommer til DPSet og melder deg i ekspedisjonen og betaleren egenandel etter gjeldende satser. Har du frikort behøver du ikke å betale for timen.

Om du, av ulike årsaker, ikke kan møte til timen eller ikke vil benytte deg av timen, ber vi deg avbestille så tidlig som mulig og senest 24 timer før timeavtalen. Ved avbestilling senere enn 24 timer før påløper et gebyr.

Har du andre spørsmål er du velkommen til å ta kontakte med din lokale DPS som vil prøve å svare deg så godt de kan.

Hva gjør jeg om jeg blir verre i ventetiden?

Ta kontakt med din fastlege eller den som har henvist deg for hjelp. Din fastlege kan også gi råd og oppfølging i ventetiden, samt sende inn ny og oppdatert informasjon om din helsetilstand til spesialisthelsetjenesten.

Hva gjør jeg ved behov for akutt hjelp i ventetiden?

Se informasjon på siden under.

Ved forverring eller behov for akutt hjelp i ventetiden

Hvorfor må jeg vente på time?

Alle henvisninger til spesialisthelsetjenesten blir vurdert av en spesialist for å vurdere alvorlighetsgraden av pasientens tilstand. På bakgrunn av denne vurderingen settes en frist for oppstart av helsehjelp. Spesialisten gjør disse vurderingene med støtte av en prioriteringsveileder for å sikre at de med behov for rask psykisk helsehjelp kommer inn raskt, mens pasienter som vurderes å kunne vente litt lengre får lengre frist for oppstart helsehjelp.Sist oppdatert 02.02.2024