HELSENORGE

ARA Nordbyhagen

ARA Nordbyhagen gir tilbud om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), både døgn og poliklinikk. Behandlingstilbudet er for kvinner og menn over 18 år. Vi har to døgnseksjoner, Tun A og Tun B. Akutt TSB-tilbudet i vårt opptaksområde er samlokalisert ved ARA Nordbyhagen. ARA Nordbyhagen er en del av Avdeling rus og avhengighet (ARA), Divisjon psykisk helsevern.

Fant du det du lette etter?