Blodgiving

Blod er et levende materiale og selv med moderne og avansert teknologi kan ikke blod fremstilles kunstig – det må gis. Blodet brukes til mange typer pasienter og behandlinger, for eksempel ved kreftbehandling, operasjoner, ulykker, svangerskap og fødsel. Det finnes ingen erstatning for blod og mange pasienter er derfor helt avhengige av at noen gir blod.

Les mer om Blodgiver
Informasjon fra helsenorge.no

Blodgiver

Det tar kun en halv time å gi blod. Den halve literen du gir kan redde tre liv. Er du frisk og mellom 18 og 60 år, kan du melde deg som blodgiver.

Du skal ikke gi blod hvis du har luftveissymptomer eller feber. Ved feber er det 14 dagers karantene fra å gi blod, som telles fra dagen etter at du er symptomfri.

Blodgiving og korona

På grunn av koronaepidemien er det nå innført ytterligere karantene for blodgivere:

  • du har 14 dagers karantene fra å gi blod hvis du har vært utenfor Norden (ikke i Sverige og Finland) mellom 28. februar og 16. mars. Karantenedager telles fra den dagen du kom hjem.
  • du har 14 dagers karantene fra å gi blod hvis du har vært utenfor Norge (inkludert Sverige og Finland) etter 16. mars. Karantenedager telles fra den dagen du kom hjem.
  • hvis du har vært syk med Covid-19 skal har du karantene i 14 dager etter at du er symptomfri
  • hvis du har vært i nærkontakt med en person som har fått påvist Covid-19, skal du ha karantene i 14 dager etter siste kontakt med den aktuelle personen
  • hvis du bor sammen med personer som har fått påvist Covid 19, skal du ha karantene i 14 dager etter at personen eller personene med bekreftet Covid 19 er symptomfri

Det er ikke karantene hvis du er frisk eller symptomfri, men bor sammen med andre som har lette luftveissymptomer, med mindre det sammenfaller med ett av kriteriene for karantene som er nevnt over.

Hvorfor er det viktig å gi blod?

​Det finnes ingen erstatning for blod. Blod er et levende materiale og selv med moderne og avansert teknologi kan ikke blod fremstilles kunstig – det må gis.

Mange pasienter kan ikke overleve uten blodoverføring. Disse pasientene er avhengige av hjelp fra blodgivere.

Ettersom blod har begrenset holdbarhet, må blodbankene hele tiden få påfyll av nytt blod for ikke å gå tomme. Det er behov for mange nye blodgivere hvert år, for å erstatte dem som ikke lenger kan gi blod grunnet alder, sykdom, medisinbruk eller liknende.

Blodgivere er livsviktige for helsetilbudet i Norge. Melder du deg som blodgiver gjør du derfor en viktig samfunnsinnsats.

Hvordan blir jeg blodgiver?

​Du kan melde deg som blodgiver ved alle blodbankene eller giverstedene i Norge ved å registrere deg som blodgiver på nettstedet giblod.no.

Du finner også en oversikt over alle blodbankene i Norge fordelt på fylke (giblod.no), med kontaktinformasjon og åpningstider.

Les mer om Vil du bli blodgiver? (helsenorge.no)