HELSENORGE
Tegnefigur av en dame som holder mobiltelefon.
- din helse på nett

Digitale helsetjenester

Den nasjonale helseportalen helsenorge.no tilbyr digitale tjenester som forenkler din kontakt med sykehuset. Her finner du mer informasjon om disse, samt andre digitale løsninger som Ahus bruker i vår behandling og kontakt med pasientene. 

God informasjon om og innsikt i egen helse er viktig for at du kan delta i valg som gjelder behandling og oppfølging av din egen sykdom og helse.​

Videokonsultasjon

Ahus tilbyr videokonsultasjon når fysisk oppmøte ikke er nødvendig, eller mulig. Vi benytter videotjenesten Whereby, som er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner. Foreløpig tilbyr ikke alle våre poliklinikker/avdelinger videokonsultasjoner.

Fordelen med videokonsultasjon er at du slipper å dra til sykehuset når det ikke er nødvendig. Ved behov for undersøkelser eller inngrep som krever oppmøte, må du til sykehuset.

Les mer om videokonsultasjon på Ahus

Digital hjemmeoppfølgning - MyDignio

Pasienter med mindre behov for direkte oppfølging kan følges opp på en trygg måte uten å måtte reise inn til sykehuset med digitale løsninger. Ahus har innført MyDignio ved utvalgte avdelinger for  å utføre digital hjemmeoppfølging, på en trygg måte og med god kvalitet. 

Løsningen brukes av helsepersonell på sykehuset for å kommunisere direkte med deg som pasient gjennom pasientappen MyDignio på din egen mobiltelefon. Her kan for eksempel måleresultater og pasientvarsler overføres. Du finner mer informasjon på lenken under.

Les mer om MyDignio her

Dine henvisninger

Nå kan du se hvor langt henvisningen din er kommet på helsenorge.no. Med denne tjenesten kan du se når henvisningen er mottatt, vurdert og om du har fått time. 

Tjenesten gir også informasjon om rettigheter knyttet til fasen henvisningen er i. Det blir lagt inn lenke til et skjema for rettighetsklage i brevet fra sykehuset og skjemaet kan sendes digital tilbake til sykehuset. På denne måten blir det enklere for deg å aktivt ivareta rettighetene dine. 

Henvisninger til spesialisthelsetjenesten på helsenorge.no - innlogging

Se din pasientjournal på helsenorge.no

Pasientjournalen din inneholder dokumenter fra din behandling på sykehus. Nå har du digital tilgang til utvalgte dokumenter fra din pasientjournal på helsenorge.no.

Logg deg på pasientjournalen din p​å helsenorge.no​

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om pasientjournalen din, skal du kontakte sykehuset som har skrevet den. Du kan også be om å se pasientjournalen din, selv om du ikke vil gjøre det digitalt.

Se mer informasjon og kontaktopplysninger på helsenorge.no

Helsenorge - hva er pasientjournal? from Direktoratet for e-helse on Vimeo.


Skjema om helseopplysninger

Dersom du har mottatt et innkallingsbrev hvor du er bedt om å fylle ut et helseopplysningsskjema kan du gjøre følgende:

  • Ved digitalt mottatt innkalling på Helsenorge.no: klikk på lenken i brevet.
  • Ved  papirinnkalling: skriv inn lenken fra brevet i nettleseren. Du blir så bedt om å logge inn på helsenorge.no.
Skjemaet skal sendes inn i forkant av planlagt operasjon, og kan bli etterspurt av sykehuset i forkant av utredning eller annen behandling. 

Foreldre med barn under 12 år skal sende inn skjemaet på vegne av barn i situasjonene beskrevet overfor. 

Hvis du ikke har tilgang til helsenorge.no kan du ta kontakt med avdelingen for å få det tilsendt per post, eller skrive ut dokumentet via lenken under. Kontaktinfo​rmasjon til avdelingen finner du i innkallingsbrevet ditt.

Skjemaet finner du her:

Helsenorge.no​ - Helseopplysningsskjema

Dokumenter til utskrift:


Digitale brev

Alle pasienter ved Ahus kan motta innkallingsbrev fra sykehuset digitalt på helsenorge.no eller i de digitale postassene Digipost eller e-Boks. Digitale brev blir tilgjengelig så fort de er sendt fra sykehuset, og du slipper å vente på postgangen.

Les mer om tjenesten her

Helsenorge for ungdom

​Du som er mellom 16 og 18 år er helserettslig myndig og kan selv bestemme over din egen helse, med noen unntak. Det vil si at du selv må passe på din helseinformasjon på Helsenorge. Du har tilgang til alle tjenester som er tilgjengeli​g for voksne (over 18 år) med full samtykkeprofil. Les mer på lenken under.

Slik kan du bruke Helsenorge fra ​du er 16 år​

​Digital dialog om timeendring​

Når du mottar digitale brev fra sykehuset på helsenorge.no kan du sende beskjed direkte til avdelingen, dersom du ikke kan møte til timen og trenger et nytt tidspunkt.

Les mer om tjenesten her​​

​​Behandlingshjelpemidler​

Pasienter ved Ahus kan fra 22. september bestille forbruksmateriell til behandlingshjelpemidler via helsenorge.no. Gå inn på lenken under, fyll ut skjema. 


Trenger du skjemaet på papir finner du det på behandlingshjelpemidler.no
​Du finner også lenke til skjemaet i mail og brev fra Behandlingshjelpemidler på Ahus.  

Hvis avdelingen har behov for ytterligere kontakt med deg om bestillingen, kan løsningen for digital dialog benyttes. Trenger du å ta kontakt med Behandlingshjelpemidler, finner du kontaktinformasjon i lenken under.

Tjenester på vegne av barn

Foreldre og foresatte til barn under 12 år kan fra 1. juni 2022 bruke tjenester på helsenorge.no på vegne av barnet. På denne måten blir det lettere å følge opp kontakten med sykehuset i forbindelse med behandlingg av barnet på Ahus.

Dersom du har barn under 12 år som er pasient ved Ahus kan du:

  • motta inntaksbrev digitalt på helsenorge.no
  • sende og motta enkle beskjeder fra sykehuset om time og behandling
  • bestille forbruksmateriell til behandlingshjelpemidler
  • sende inn skjema
  • få innsyn i journal basert på tilgjengeliggjorte journaldokumenter​

Journalinnhold som vises på Helsenorge produsert på Ahus etter 1. april 2022, blir tilgjengelige for barn 0-12 år fra 1. juni 2022. 

For mer info om tjenestene les mer under de aktuelle punktene på denne siden.
 
Tjenestene leveres på helsenorge.no og blir tilgjengelige på vegne av barnet dersom du har samtykket til full tilgang i din brukerprofil. For veiledning på endring av samtykke se nederst på denne siden.

Nyttige tjenester​

​Du finner også andre nyttige tjenester fra sykehuset på helsenorge.no:

Som pasient har du også mange rettigheter, les mer om disse på lenken under

Følgende tjenester rulles ut på helsenorge.no i fremtiden

  • prøvesvar
  • egenregistrering i skjemaer/apper
  • timeavtaler

​​Fant du det du lette etter?