Behandling

Endoskopisk injeksjon av hyaluronsyre (Restylane) i stemmebånd - poliklinisk behandling

Hyaluronsyre-injeksjon i stemmebånd er en behandling for å øke volumet av stemmebåndet for å bedre stemmekvaliteten. Dette gjøres for eksempel ved lammelse av stemmebånd.
Hyaluronsyre finnes naturlig i huden, men kan også injiseres som en «filler» for å øke volum i vevet vårt hvis det er ønskelig.

Restylane er et av produktnavnene på hyaluronsyre som brukes i kosmetiske behandlinger og som også kan brukes i stemmebånd. Hensikten med å øke volumet på stemmebånd er å oppnå bedre kontakt mellom stemmebåndene slik at man kan få bedre stemme.

Før

Du kan spise og drikke som vanlig før timen.
 
I forkant av behandlingen vil du få beroligende medisiner, du kan derfor ikke kjøre bil etterpå.

Kan jeg gjennomføre behandlingen dersom jeg er gravid eller ammer? 

Det er ikke anbefalt å gjennomføre denne behandlingen dersom du er gravid eller ammer. Snakk med legen om dette slik at det eventuelt kan planlegges behandlingsoppstart ved et senere tidspunkt.

Under

Behandlingen gjennomføres på poliklinikken i lokalbedøvelse. Du er våken og sitter i en stol under hele prosedyren. Noen pasienter vil først få beroligende tabletter.
 
Du får strimler med lokalbedøvelse i nesen. Disse skal virke i cirka 30-40 minutter. Strimlene blir så tatt ut og legen fører en slange med et kamera inn i nesen og bak i svelget. Deretter drypper vi lokalbedøvelse ned på stemmebåndene. Underveis kan det hende du blir bedt om å bruke stemmen.
 
Når du er godt bedøvet vil legen føre en nål gjennom slangen i nesen og injisere Restylane i stemmebåndene.
 
Du kommer ikke til å kjenne selve stikket, siden du har fått lokalbedøvelse. Noen pasienter kan kjenne ubehag når slangen føres inn og bakover i nesen. Dette vil som regel gi seg når slangen kommer på plass. 

Behandlingen tar cirka 1 time.

 

Etter

Etter behandlingen er ferdig kan du dra hjem. Ettersom du er bedøvet i svelget skal du vente i 30-60 minutter med å spise og drikke. I dagene etter behandlingen er det viktig å ha stemmehvile for å oppnå best mulig effekt. Legen vil avtale med deg hvor lang denne stemmehvilen bør være, men det vanligste er cirka 3 dager.  
 

Oppfølging

Etter behandlingen settes du opp til en telefontime med lege for å snakke om effekten av behandlingen. Behandlingen er ikke permanent og gjentas gjerne etter noen måneder dersom den har effekt. 

Vær oppmerksom

Bivirkninger og komplikasjoner

Det er lite bivirkninger forbundet med behandlingen. Noen vil kunne oppleve nesetetthet og sårhet i nesen i dagene etterpå.
 
Steroidespray til nesen kombinert med avsvellende nesespray, for eksempel Otrivin samt olje- og saltvannsspray kan skrives ut av legen for å dempe dette.

Kontakt

Øre-nese-hals poliklinikk

Kontakt Øre-nese-hals poliklinikk

Oppmøtested

Sengebygg 1, 1. etasje (S101). Inngang 1.

Oversiktskart Nordbyhagen (PDF)

Transport

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Mer om parkering

Buss

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Taxi

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

Nylig gjennomførte Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo Universitetssykehus anbudskonkurranse for pasientreiser i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.  

I konkurransen kom det inn ett tilbud, inngitt av dagens leverandør Taxi 03650. Tilbudet lå vesentlig høyere enn angitt maksimalpris i anbudet, og også høyt over prisene i privatmarkedet.  

Tilbudet ble derfor rettmessig avvist og det ble avholdt et forhandlingsmøte uten at dette førte til en løsning.  

Dette medfører at vi ikke har en avtaleleverandør for pasienttransport i kommunene Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue og Eidskog fra 1. mars 2024.

Hva innebærer dette?

Dette innebærer at pasienter som kan, selv må besørge sin transport til og fra behandling ved å reise kollektivt eller bruke egen bil, for så å kreve refusjon ved å sende inn reiseregningsskjema. 

Dersom pasienten ikke kan bruke kollektivtransport, kjøre selv eller bli kjørt av pårørende, dekkes også utgifter til drosje. Refusjon for drosje kreves på samme måte som nevnt over.

Når det gjelder de mest sårbare pasientene som av helsemessige årsaker ikke selv kan forestå sin reise, jobber Oslo universitetssykehus med å få på plass et tilbud til disse.  

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Glassgata deler hovedbygget i to, med behandlingsbyggene på høyre hånd og sengeområdene på venstre.

Her finnes en rekke servicetilbud som apotek, kiosk og frisør.

I Lyspunktet kafé kan du velge blant et godt utvalg av både varm og kald mat, salatbuffet, desserter og kaker. Kafeen er åpen for alle. Du kan også ta med din egen matpakke og hygge deg i vårt fine lokale. I kafeen kan du betale med kort, ko​ntant eller Vipps.

Mer informasjon og åpningstider​

​Midt i Glassgata ligger Narvesen som har bredt utvalg av lesestoff, mat og drikke.

Mer informasjon om åpningstider finner du på lenken under: narvesen.no/finn-butikk

Sykehuskirke og livssynsrom ligger på høyre side i Glassgata, etter B3. Sykehusprest og andre samtalepartnere fra ulike tros- og livssynssamfunn kan kontaktes på telefon 911 95 977.

Pasientvertene hjelper alle som har behov når de kommer inn hovedinngangen ved Ahus Nordbyhagen og Ahus Kongsvinger. De arbeider frivillig på sykehuset mellom kl. 09.00-14.00. De forklarer vei til bestemmelsessted eller følger pasienter og pårørende dit de skal. De kan også hjelpe til med rullestol ved behov.

Frisøren finner du på høyre hånd midt i Glassgata mellom behandlingsbygg 2 og behandlingsbygg 3. I tillegg til vanlige frisøroppgaver tilbyr frisøren parykktilpasning.

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 09.00-18.00
Fredag kl. 10.00-16.00

Telefon:
67 90 23 33

Helsetorget ligger sentralt i Glassgata. Her finner du informasjon rettet mot pasienter og pårørende, og gratis tilgang til PC-er. Hele sykehuset har gratis trådløst gjestenett.

Pasienter og pårørende skal få informasjon, utvidet innsikt i egen situasjon og tilegne seg kunnskaper for å bedre mestre sin livssituasjon gjennom kurs.

Skal du delta på kurs finner du mer informasjon om påmelding, oppmøte og kontaktinformasjon på siden under, eller i brevet du har fått av avdelingen. 

Pasient- og pårørendeopplæring (PPO)

Ved Ahus Nordbyhagen har vi en betjent ventesone hvor pasienter og pårørende kan vente på transport og få hjelp ved spørsmål om reise.

Åpningstid:
Hverdager kl. 11-15
Telefon: 67 96 81 20

Du finner oss ved å gå inn hovedinngangen og nedover Glassgata, hvor Ventesonen ligger på høyre hånd før du kommer til apoteket.


Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen. I tillegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nordre Follo, Kongsvinger og ved ulike behandlingssteder for psykisk helsevern og rusbehandling.

Se kart over Nordbyhagen

På apoteket får du kjøpt det du trenger under og etter sykehusoppholdet. Anbefalte produkter fra sykehusets helsepersonell gjenspeiler derfor vårt vareutvalg.

Hos oss møter du autorisert helsepersonell med spesialkompetanse om medisiner. Vi kan også gi råd og veiledning om din medisinbruk.

Du finner oss ved å gå inn hovedinngangen og nedover Glassgata. Apoteket ligger på høyre hånd før du kommer til kiosken.

Åpningstider og kontaktfinformasjon (sykehusapotekene.no)

Skal du ta blodprøve før undersøkelse eller behandling, gjøres det midt i Glassgata, skiltet "Prøvetaking".

Les mer om blodprøvetaking

Møtepunktet tilbyr samtale for pasienter og pårørende som ønsker det. Det bemannes av representanter fra pasientorganisasjoner. Du finner det i Helsetorget.

​Gjennom hele hovedbygget går Glassgata. På høyre hånd finner du behandlingsbyggene. Inngangene kalles B1,B2,B3 og B4. På venstre hånd er sengebyggene. Inngangene kalles S1,S2,S3 og S4. I enden av Glassgata ligger Barne- og ungdomsklinikken (BUK).