HELSENORGE

Lårhalsbrudd eller brudd i øvre lårben - Øvelser

Pasienter som er operert for lårhals- eller lårbensbrudd, bør komme i gang med opptrening allerede  dagen etter operasjonen.