HELSENORGE

PAEDIA

Forskningsgruppen skal initiere og gjennomføre klinisk forskning og translasjonsforskning innen pediatri, i nær tilknytning til den kliniske driften ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK).

Forskergruppen ble etablert i 2014. Den består av forskere med tilknytning til Barne- og ungdomsklinikken.

Forskningen fokuserer på problemstillinger som krever en integrert, tverrfaglig metodologisk tilnærming på tvers av etablerte fagområder.
 

Forskningsprosjekter

Kronisk utmattelse etter kyssesyke hos ungdom

 
 

Mer informasjon om PAEDIA (uio.no)