Erfaringer med deltagelse i smertemestringsgruppe på Ahus

Prosjektet har som mål å gjøre et forskningsprosjekt og en kvantitativ studie som kan fylle noe av kunnskapshullet vi har sett i dagens forskning, for å bygge opp en mer nyansert forståelse av sammenheng mellom bekkenfunksjonsdysfunksjoner og deltakelse i Smertemestringsgruppen på Ahus. Prosjektet startet opp i januar 2021 og er planlagt avsluttet i januar 2027.

​Formålet med studien er derfor å undersøke hvordan personer med et bekkenfunksjonsproblem påvirkes med tanke på smerte, smertemestring, fysisk aktivitet, helserelatert livskvalitet og angst/depresjon gjennom deltakelse i gruppen. Dette skal kartlegges med ulike spørreskjemaer ved baseline og etter fire måneder deltakelse i gruppen.

De som ikke ønsker å delta i gruppen, men som også har et bekkenfunksjonsdysfunksjoner, vil bli brukt som kontrollgruppe. Det er ønskelig å gjennomføre en pilotstudie først og deretter lettere kunne beregne hvor mange som trengs i hovedstudien. 

Nytteverdien med studien er å kunne få vurdert smertemestringsgruppe tilbudet på Ahus og dermed kan si noe om påvirkning av tiltakene og deltakelse i gruppe for denne pasientgruppen. Intervensjons studie med et pre-test- post-test design anses som en hensiktsmessig metode for å kunne besvare forskningsspørmålet.


Catherine Teig

Ingrid Næss

Tove Villumstad 

Merete K. Tennfjord.​Sist oppdatert 03.03.2023