Bekkensenteret

Bekkenbunnsdysfunksjon

Forskningsgruppen for bekkenbunn er et kompetansesenter med tverrfaglig ekspertise, som er spesielt tilpasset for pasienter med utfordrende dysfunksjoner i bekkenbunnen.

Senteret opererer med et velutviklet, organisert samarbeid mellom ulike spesialiteter (gynekologer, urologer, gastrointestinale kirurger, radiologer, smertespesialister, nevrologer, psykiatere, fysioterapeuter, høyt kvalifiserte spesialsykepleiere og sosionomer), som vurderer og behandler pasienter innenfor denne kategorien. Senteret ble etablert i 2018 og  har en aktiv forskningsgruppe for bekkenbunnen og et sterkt forskningssamarbeid på tvers av disse avdelingene.

Bekkensenteret

Fokusområder og mål

Våre viktigste mål er å fremme tverrfaglig forskning, utvikle innovative metoder og nyskapende strategier for bekkenbunnsdysfunksjon.

Viktige prestasjoner

De siste årene har senteret startet og etablert to interne, elektroniske, medisinske og kirurgiske kvalitetsregistre for pasienter med bekkenbunnsdysfunksjon. Disse registrene frembringer flere årlige rapporter og publikasjoner.

Kontaktinformasjon

Forskningen vår

Publikasjoner

  • Bø K, Anglès-Acedo S, Batra A,Brækken IH, Chan YL, Jorge CH, Kruger J, Yadav M, Dumoulin C. Strenuous physical activity, exercise, and pelvic organ prolapse: a narrative scoping review. Int Urogynecol J (2023). https://doi.org/10.1007/s00192-023-05450-3
  • Bø K, Anglès-Acedo S, Batra A, Brækken IH, Chan YL, Jorge CH, Kruger J, Yadav M, Dumoulin C.Are hypopressive and other exercise programs effective for the treatment of pelvic organ prolapse? Int Urogynecol J, 2023 Jan;34(1):43-52. 1007/s00192-022-05407-y.
  • Bø K, Anglès-Acedo S, Batra A, Brækken IH, Chan YL, Jorge CH, Kruger J, Yadav M, Dumoulin C.International urogynecology consultation chapter 3 committee 2; conservative treatment of patient with pelvic organ prolapse: Pelvic floor muscle training.Int Urogynecol J. 2022 Aug 18. doi: 10.1007/s00192-022-05324-0. 
  • Internal Electronic quality register for women with abdominal prolapse (Descens Urogenitalis), Annual meeting of the Norwegian Gynecology Association, Tønsberg, October 2021.Teig CJ, Rimstad K, Engh M, Schjønsby P, Årving I, Anne Grete Paulsen, Memona Majida.
  • Medical distance follow-up for patients with anal incontinence during the COVID-19 pandemic. ¨Fag- og forskningsdagene¨ for the nursing service in the South-East health region, Ahus, Oslo, September 2021. Teig CJ, Lindam A, Standal T, Flaten K.
  • Brækken IH, Stuge B, Tveter AT, Bø K.Reliability, validity and responsiveness of pelvic floor muscle surface electromyography and manometry. Int Urogynecol J. 2021 Jun 17. doi: 10.1007/s00192-021-04881-0
  • Reaching adulthood with Hirschsprung`s disease; Patient experiences and recommendations for transitional care.Hoel AT, Tofft L, Bjørnland K, Gjone IH,  Teig CJ, Øreland T, Stenstrom P, Andersen MH. 2020. Journal of Pediatric Surgery.

Intern finansiering

90 000kr

E-læringsprogram for kvinner med bekkenorganprolaps Ekstra Stiftelsen:

160 000kr

Om oss

Catherine Joyce Teig

Forskningsgruppeleder, Leder for Bekkensenteret

catherine.joyce.teig@ahus.no Catherine.Annette.Joyce.Teig@ahus.no

Akademisk grad

RN, PhD

Fagområde

PROMs-forskning og bekkenbunnsdysfunksjon Stomi- og inkontinenssykepleier

Anne Grete Paulsen

Overlege

Fagområde

Spesialist i føde- og gynokologi  

Njål Bakka

Radiograf

Fagområde

Bildediagnostikk

Kari Bø

Professor, Norges idrettshøgskole

Akademisk grad

PhD

Fagområde

Bekkenbunnsdysfunksjoner og bekkenbunnstrening

Marie Ellstrøm Engh

Førsteamanuensis

Akademisk grad

PhD

Fagområde

Bekkenbunnsdysfunksjoner og bekkenbunnstrening

Ha Tuyet Mai 

Stilling

Overlege

Fagområde

Spesialist i føde- og gynokologi

Franziska Siafarikas

Førsteamanuensis

Akademisk grad

PhD

Fagområde

Bekkenbunn-ultralyd, bekkenbunnskader relatert til fødsel og bekkenbunnsdysfunksjon

Kristin Haukeland

Overlege

Kristin Haukeland      

Fagområde

Avdeling for nevrologi

Lisa Dybvik

Overlege

Fagområde

Spesialist i anestesi

 

Trine Standal

Sykepleier

Fagområde

Stomi- og inkontinenssykepleier

Anita Lindam

Akademisk grad

MSc

Fagområde

Inkontinens- og avføringsproblemer stomi- og inkontinenssykepleier

Ingeborg Hoff Brækken

Førsteamanuensis, Fysioterapeut, manuell terapeut

Akademisk grad

PhD

Fagområde

Bekkenbunnprolaps, bekkenbunnsdysfunksjon, bekkenløsningssmerter, ryggsmerter, anorektal dysfunksjon.

Anja Løvvik

Overlege

Anja Løvvik    

Fagområde: Spesialist i urologi

 

Memona Majida

Overlege

Akademisk grad

PhD

Fagområde

Bekkenbunnsdysfunksjoner og bekkenbunnstrening and Spesialist i føde- og gynokologi

 

Nazir Naimy

Overlege

Akademisk grad

PhD

Fagområde

Proktologi og bekkenbunnsdysfunksjon samt spesialist i gastroenterologisk kirurgi

Anne Negård

Overlege

Fagområde

Bildediagnostisk senter

Tom Øresland

Professor emeritus

Akademisk grad

PhD.

Fagområde

Bekkenbunnsdysfunksjon, proktologi og IBD (inflammatorisk tarmsykdom) Dr. med., spesialist i kolorektalkirurgi

Danuta Polak

Overlege

Fagområde

Spesialist i anestesi

Kjersti Rimstad

Overlege

Akademisk grad

PhD kandidat

Fagområde

Inkontinens, bekkenprolaps og bekkenbunnsdysfunksjon og spesialist i fødsel- og gynokologi.

Merete Kolberg

Førsteamanuensis

Akademisk grad

PhD

Fagområde

Fysioterapaut

Yngve Thorsen

Overlege, spesialist i gastrokirurgi

Akademisk grad 

PhD

Fagområde

Proktologi og bekkenbunnsdysfunksjon

Pernille Schjønsby

Overlege

Fagområde

Spesialist i føde- og gynokologi

Marianne Merok

Overlege

Akademisk grad

PhD

Fagområde

Proktologi og bekkenbunnsdysfunksjon and spesialist i gastrokirurgi 

Randi Gjessing

Kreftykepleier og sexolog

Akademisk grad

RN

Fagområde

Kreft og sexolog

Hilde Gregussen

Overlege

Fagområde

Proktologi og bekkenbunnsdysfunksjon og spesialist i gastrokirurgi 

Ingrid Næss

Fysioterapeut

Akademisk grad

MSc

Fagområde

Bekkenbunnsdysfunksjon

Jette Stær-Jensen

Overlege, spesialist i føde- og gynokologi

Akademisk grad

PhD

Fagområde

Graviditet og bekkenbunnfunksjon

Thomas Heggelund

Overlege

Fagområde

Spesialist i gastrokirurgi 

 

Stig Müller

Overlege and førsteamanuensis

Akademisk grad

PhD

Fagområde

Spesialist i urologi

 

Johannes Kurt Schultz

Senior overlege and førsteamanuensis

Akademisk grad

PhD

Fagområde

Proktologi og bekkenbunnsdysfunksjon and Spesialist i gastrokirurgi 

Anne Sofie M. Paus

lege, forskningsassistent for bekkenbunnsenteret

Vilde Cathrine Nesse  

Fysioterapeut og forskningskoordinator

Akademisk grad

MSc

 

Tove Villum

Fysioterapeut

Ingrid Faller

Stilling

Stomi- og inkontinenssykepleier

Kari A. Askestad

Fagområde

Uroterapeut

Rigmor Løkken Lund

Fagområde

Uroterapeut

Emma Kristine Amory

Klinisk ernæringsfysiolog

Nina K. Eriksen

Sosionom

Gunn L. Vestreng

Stilling

Sosionom

 

Sist oppdatert 03.05.2024