Øre-, nese- og halssykdommer

Øre-, nese-, halsavdelingen (ØNH-avdelingen) er delt opp i forskning på tre hovedområder: sykdommer i mellomøret, obstruktiv søvnapné, og sykdommer i nesen.

Fokusområder og mål

Den otologiske forskningsgruppen har tre kategorier av forskning: kliniske, laboratorie- og innovasjonsprosjekter. Vi har seks forskningsprosjekter med internasjonalt samarbeid og seks lokale prosjekter. Praktisk talt alle prosjektene har som mål å oppnå en doktorgrad. I tillegg har vi to innovasjonsprosjekter, som også har som mål å oppnå en doktorgrad. Lokale prosjekter inkluderer laboratorie- og klinisk arbeid.

Forskningen på obstruktiv søvnapné (OSA) er knyttet til en epidemiologisk kohort av personer fra den generelle befolkningen som vi inkluderte mellom 2006-2008, og en klinisk kohort av pasienter henvist til sykehuset med mistenkte pustestopp under søvn. Deltakere i den kliniske kohorten rekrutteres fra fullførte tverrsnittstudier og fra et samtykkebasert kvalitetsregister. Vi har siden 2017 rekruttert deltakere til et kvalitetsregister ved Haukeland universitetssykehus, og vi utvikler for tiden dette samarbeidet. Målet med vår forskning er å besvare spørsmål knyttet til personlig tilpasset behandling av OSA. Vennligst se detaljer om pågående prosjekter beskrevet nedenfor.

I forskningen på sykdommer i nesen er det primære fokuset på kronisk rhinosinusitt (CRS). Prosjektene er utformet for å undersøke forholdet mellom CRS og biofilm, samt mellom biofilmrelatert CRS og spørreskjemedata. Vi undersøker også egenskapene til et spørreskjema om livskvalitet for CRS og bruken av målinger av plass og luftstrøm gjennom nesen.

Kontaktinformasjon

Harald Hrubos-Strøm

Forskningsgruppeleder

hrsr@ahus.no

Overlege ØNH-avdelingen, somnolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

 

Forskningen vår

Om oss

Harald Hrubos-Strøm

Forskningsgruppeleder, overlege, somnolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

hrsr@ahus.no

Akademisk grad

MD, PhD

Fagområde

Somnologist

Juha Silvola

Medisinsk leder for otologi-otonevrologi, overlege og professor ved Universitetet i Oslo

Akademisk grad

MD, PhD

Fagområde

Øre

Ivar Vølstad

Avdelingsleder

Akademisk grad

MD

Fagområde

ØNH

 

Xin Feng

Postdoc

Akademisk grad

Postdoc

Fagområde

Radiologi

Tonje Caroline Øverby

Stipendiat

Akademisk grad

PhD-kandidat

Jan Mikael Gerl

Medisinsk leder for rhinologi, overlege

Akademisk grad

MD

Fagområde

Nese- og bihuler

Kjetil Askeland

Stipendiat

Akademisk grad

MD

Diana Dobran Hansen

PhD-kandidat

Akademisk grad

Tannlege og tannpleier

Fagområde

Tannlege

Thea Thorsov

PhD-kandidat

Akademisk grad

Sykepleier, MS

Fagområde

Søvn

Hamza Nahoui

PhD-kandidat

Akademisk grad

MD

Fagområde

Kardiologi

Mirjam Mellema

Forskningskoordinator

Akademisk grad

Phd

Unn Tinbod

Stipendiat

Akademisk grad

Logoped

Fagområde

Tale-, stemme- og svelgeforstyrrelser

Sykdommer i mellomøret:

 • Tympaniske stamcellsundersøkelser er delvis gjort i tett samarbeid med Ear Science Institute Australia.

Obstruktiv søvnapné:

 • Institutt for Klinisk Medisin, OUS: Per Kristian Eide
 • Institutt for Klinisk Medisin, Ahus: Pål Gulbrandsen og Torbjørn Omland
 • Institutt for Helse og Samfunn: Anne Moen og Helge Skirbekk
 • Institutt for Medisinske Basalfag: Toril Dammen
 • Universitetet i Bergen: Bjørn Bjorvatn
 • University of Reykjavik: Erna Sif Arnardottir
 • University of Eastern Finland: Juha Töyras
 • Avdeling for klinisk IKT, AHus: Petter Hurlen

Sykdommer i nesen:

 • "Preventa Dahl-studien"
  Et europeisk samarbeid som utvikler det digitale verktøyet "My Sinusitis Coach".
 
Sist oppdatert 19.04.2024