Akershus Søvnapné prosjekt (ASAP) 3

Vi ønsker med studien å forstå sykdomsutvikling og behandlingsetterlevelse. Akershus Søvnapné prosjekt (ASAP) 3 inkluderer deltakere i prosjektene "Gråsonepasienten, Epidemiologi ved Søvnsykdom", "ASAP klinisk kohort" og "Kvalitetsregister for søvnsykdommer" som har gitt samtykke til å bli kontaktet igjen. De første deltakerne ble undersøkt i 2006.

Søvnighet og søvnløshet er vanlige symptomer som kan ha sammenheng med sykdommene søvnapné og kronisk insomni. Vi ønsker å kartlegge tegn til hjerte-/karsykdommer, kols, kognitiv svikt og diabetes (sukkersyke) ved søvnapné og insomni, og vil forsøke å hjelpe deltakere til bedre å mestre eventuelle symptomer de opplever.

Prosjektet er organisert under øre- nese- halsavdelingen i nært samarbeid med professor Torbjørn Omlands Henrik Schirmer og Toril Dammen. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere på Island og i Finland.

Nordforsk. 

Innovative Medicines Initiative​

Datainnsamling pågår.

Prosjektleder

Harald Hrubos-Strøm PhD, overlege Øre-nese-hals

Stipendiater

Tonje Caroline Øverby, Hamza Nahoui 

Seniorforsker

Gunnar Einvik, Fjola Dögg Sigurdardottir, Caner Sahin, Xin Feng, Toril Dammen, Torbjørn Omland, Henrik Schirmer​.

Forskningskoordinator

Thea Thorshov​


Sist oppdatert 26.01.2023