Innosleep - oppgave 3.1

Et samtykkebasert, medisinsk kvalitetsregister som grunnlag for et regionalt senter for søvnmedisin.

Formålet med å delta i prosjektet er å bidra til utvikling av et regionalt, søvnmedisinsk senter i Helse Sør-Øst. Senterets primære formål er å tilby persontilpasset behandling til pasienter med obstruktiv søvnapné som ikke tolererer eller ikke har effekt av primærbehandling med positivt luftveistrykk (PAP) eller andre sekundære og mindre effektive behandlingsmetoder. 

Oppgave 3.1

Akershus universitetssykehus (Ahus) leder oppgave 3.1 i prosjektet. Oppgaven går ut på å etablere et samtykkebasert, medisinsk kvalitetsregister der gjennomføring og datainnsamling fra avanserte undersøkelser samles for fremtidig forskning. 

Øvrige oppgaver i arbeidspakke 3 dreier seg alle om utvikling av nye behandlingsmetoder for pasientgruppen som ikke tolererer eller ikke har effekt av primær- eller sekundærbehandling.

Universitetssykehuset i Gøteborg leder et forskningsprosjekt som skal undersøke effekten av kombinasjonsbehandling med søvnapnéskinne og et medikament mens Universitetssykehusene i Umeå, Lund og Skjelland skal gjennomføre et forskningsprosjekt som undersøker gjennomførbarhet ved behandling med forskjellige former for målrettede treningsøvelser. 

Arbeidspakke 2 består av oppgaver med formål å bedre primærbehandling med PAP mens arbeidspakke 4 består av oppgaver med formål å implementere forskningsresultater i klinisk praksis.
  
Det er et overordnet mål i Innosleepsamarbeidet at erfaring fra de enkelte oppgavene mot slutten av prosjektet deles med universitetssykehusene i Gøteborg, Lund og Skjelland. Samtidig vil Akershus Universitetssykehus få tilført erfaring fra andre oppgaver i prosjektet.​

​Universitetssykehusene i Gøteborg, Lund, Umeå og Skjelland​.

Interreg Østersjøen, Kattegat Skagerak gjennom Viken fylkeskommune.

logo Interreg
 

Prosjektet er i oppstartsfasen.

Prosjektledelse ved Akershus universitetssykehus:

  • Harald Hrubos-Strøm: Nasjonal prosjektleder
  • Jørgen Bakke Michelsen: Økonomiansvarlig
  • Marlene Jin Thompson: koordinator​
  • Mirjam Mellema: forskningskoordinator
Sist oppdatert 22.05.2023