Palliativ forskningsgruppe

Vi forsker på smertebehandling, medisinsk etikk i livets slutt og kvalitet og pasientsikkerhet for pasienter i livets sluttfase.

Fokusområder og mål

Det meste av aktiviteten i forskningsgruppen faller inne under gruppens tre prioriterte områder:

 • klinisk smerteforskning
 • medisinsk etikk i livets slutt
  • lindrende sedering
  • normativ etisk analyse av etiske problemstillinger i livets slutt
  • overbehandling
 • kvalitet og pasientsikkerhet
  • studier av pasientforløp inkl. overbehandling
  • relasjonelle aspekter ved hjemmedød
  • Global Trigger Tool og måling av pasientskader i palliasjon

I tillegg er gruppeleder involvert i forskningsprosjekter innenfor legemiddelepidemiologi, med særlig fokus på riktig versus skadelig bruk av sterke smertestillende legemidler (opioider). 

Kontaktinformasjon

Olav Magnus S. Fredheim

Forskningsgruppeleder, avdelingsleder og professor

Olav.Magnus.Sondena.Fredheim@ahus.no

Akademisk grad

MD, PhD, MBA

Fagområde

Anestesiologi/smertemedisin, palliativ medisin, farmakoepidemiologi

Om

Fredheim var overlege ved Palliativ avdeling fra 2014 til 2020 og har vært avdelingsleder ved avdelingen siden 2021. I perioden 2013-2023 var han professor i anestesiologi/smertemedisin ved NTNU, og fra 2023 er han professor i palliativ medisin ved UiO.

Olav Magnus S. Fredheim (uio.no)

Forskningen vår

 Om oss

Olav Magnus S. Fredheim

Forskningsgruppeleder, avdelingsleder og professor

Olav.Magnus.Sondena.Fredheim@ahus.no

Akademisk grad

MD, PhD, MBA

Fagområde

Anestesiologi/smertemedisin, palliativ medisin, farmakoepidemiologi

Om

Fredheim var overlege ved Palliativ avdeling fra 2014 til 2020 og har vært avdelingsleder ved avdelingen siden 2021. I perioden 2013-2023 var han professor i anestesiologi/smertemedisin ved NTNU, og fra 2023 er han professor i palliativ medisin ved UiO.

Olav Magnus S. Fredheim (uio.no)

Eva Gravdahl

Overlege og PhD-kandidat

Akademisk grad

MD

Fagområde

Palliasjon, kliniske studier

Solveig Torvund

Overlege og PhD-kandidat

Akademisk grad

MD

Fagområde

Palliasjon, kvalitativ metode

Kathrine Brenne

Kreftsykepleier og fagsykepleier

Akademisk grad

MSHS

Fagområde

Kreft, palliasjon.

Espen Klingenberg

Kreftsykepleier, studiesykepleier og master student

Akademisk grad

BS

Fagområde

Kreftsykepleier, palliasjon

Henriette Johansen

Overlege

Akademisk grad

MD

Fagområde

Nevrologi, Palliasjon

Torstein Michelet

Seksjonsleder og overlege

Akademisk grad

MD

Fagområde

Palliasjon

Hans van der Werff

Overlege

Akademisk grad

MD

Fagområde

Palliasjon

Maria Clausen

Overlege

Akademisk grad

MD

Fagområde

Palliasjon

Tonje Sandblost

Overlege

Akademisk grad

MD

Fagområde

Kreft og palliasjon

Olav Fredheim ble tildelt 9 millioner kroner fra Helse Sør-Øst i desember 2020 for å etablere forskningsgruppen. Midlene er fordelt over en periode på åtte år og er den viktigste finansieringskilden for gruppen.

 

Sist oppdatert 07.05.2024