Medisinsk divisjon

Forskningsgruppene i Medisinsk divisjon er en profesjonell klinisk forskningsenhet med spesiell kompetanse på eksternt monitorerte randomiserte kliniske studier, epidemiologisk forskning og biobanking.

Sist oppdatert 20.08.2021