Psykobiologi

Forskningsgruppen Psykobiologi undersøker samspillet mellom mental helse og kroppens fysiologi, og på den måten vil vi informere og legge til rette for utviklingen av en bedre behandling av mentale lidelser.

Målsetningen vår er å identifisere mekanismer for psykiske lidelser med høy forekomst i populasjonen, som depresjon, og å bruke denne kunnskapen til å utvikle eller optimalisere behandlingsmetoder. 

For å oppnå dette forsker vi på ulike populasjoner som omfatter både friske frivillige og mennesker med psykiske lidelser.

  • Central Institute of Mental Health Mannheim, Tyskland
  • Karolinska Medical University, Sverige
  • King’s College London, Storbritannia
  • University of Bern, Sveits
  • University of Helsinki, Finland
  • University of Kent, Storbritannia
  • University of Tampere, Finland
  • University of Eastern, Finland 
  • Kuopio university Hospital, Finland

Soili Marianne Lehto (leder)

Seniorforsker (Ahus), professor (UiO)

s.m.lehto@medisin.uio.no

Akademisk grad
Ph.d, Lege med spesialisering i psykiatri


Fagområde

Biologisk psykiatri, perinatal psykiatri


Profiler

Profil på uio.no
Profil på cristin.no

Ville Airaksinen

Stipendiat

ville.airaksinen@helsinki.fi

Akademisk grad

Lege, Sivilingeniør, Bachelor i statsvitenskap


Aktuelt forskningsfelt

Perinatal psykiatri

 

Profiler

Researchgate.net

Nihal Aktas Johannessen

Forskningskoordinator

nihal.aktas.johannessen@ahus.no

Akademisk grad

Biolog, Master i grunnleggende onkologi

 

Profiler

cristin.no

Toni Ali-Sisto

Stipendiat

tonial@student.uef.fi

Akademisk grad

Lege

 

Aktuelt forskningsfelt

Fysiologiske forstyrrelser knyttet til depresjon

 

Profiler

Researchgate.net

Guro Pauck Bernhardsen

Postdoktor

guro.pauck.bernhardsen@ahus.no

Akademisk grad

Ph.d., Helse- og treningsfysiolog

 

Aktuelt forskningsfelt

Biologisk psykiatri, perinatal psykiatri, fysisk aktivitet

 

Profiler

Cristin.no
Researchgate.net

Arthur Chortatos

Postdoktor

arthur.chortatos@ahus.no

Akademisk grad

Ph.d, Klinisk Ernæringsfysiolog

 

Aktuelt forskningsfelt

Matvaner i svangerskapet, mor og barns psykiske helse

 

Profiler

Cristin.no
Researchgate.net

Saara Happo

Stipendiat

saara.happo@uef.fi

Akademisk grad

Master i farmasi

 

Aktuelt forskningsfelt

Medisinsk etikk

 

Profiler

Researchgate.net

Mari Nerhus

Overlege

Mari.Nerhus@ahus.no

Akademisk grad

Ph.D.

 

Aktuelt forskningsfelt

Biologisk psykiatri

 

Profiler

Researchgate.net

Hannele Tiainen

Stipendiat

hannele.tiainen@helsinki.fi

Akademisk grad

Lege

 

Aktuelt forskningsfelt

Perinatal psykiatri

Markus Varheenmaa

Stipendiat

markus.varheenmaa@uef.fi

Akademisk grad

Lege

 

Aktuelt forskningsfelt

Ikke-invasive nevromodulerende metoder

 

Profiler

Researchgate.net

Synne Stadheim Øiestad

Forskningskoordinator

synne.stadheim.oiestad@ahus.no

Akademisk grad
Master i psykologi

Monica Stolen Dønnum

Stipendiat

Monica.Stolen.Donnum@ahus.no

Akademisk grad
Mastergrad

Aktuelt forskningsfelt
Psykiatri / Atferdsfenotyper hos sjeldne syndromer 

Profiler
Profil på cristin.no

 

 

Sist oppdatert 22.01.2024