HELSENORGE

Kompetanse og utdanning

Utdanning/opplæring

Praksisplasser for helsefaglige studenter, lærlinger og elever

Helsesekretær - grunn- og videreutdanning​​

​​Vi samarbeider med fire skoler om kvalitet i grunn- og videreutdanning for helsesekretærer, og prioriterer praksis for elever, deltakere og studente fra følgende skoler:

  • Jessheim Vgs - Vg2 Helseservice og Vg3 Helsesekretær
  • Strømmen Vgs - Vg2 Helseservice og Vg3 Helsesekretær
  • Oslo Voksenopplæring Sinsen - Vg2 Helseservice​
  • Fagskolen Oslo - Studiet Helseadministrasjon

​​​Kontaktinformasjon:

Monique Renée Bennett
Mobil: 971 33 362
E-post: monique.renee.bennett@ahus.no                 ​​

Studenter

Studenter fra høgskoler i Oslo, Akershus og Buskerud prioriteres til praksisplasser ved sykehuset. Ved ledig kapasitet vurderes også forespørseler fra andre høgskoler.


Kontaktinformasjon:
Eirin Engebretsen
E-post: eien@ahus.no

Lærlinger og elever i videregående skole

Skolen eller lærlingansvarlig kan ta kontakt med sykehuset når det gjelder muligheter for kortere praksisperioder.

Kontaktinformasjon:
Lene Flood
E-post: lene.flood@ahus.no

Læreplasser i helsefagarbeidet

Vi har læreplasser i medisinske og kirurgiske sengeområder. Læretiden er organisert med veiledning, fellessamlinger, undervisningsdager, hospitering internt og eksternt og studiedager.

Det tas årlig stilling til utlysning av nye læreplasser for det kommende året. Nye læreplasser utlyses via ledige stillinger (webcruiter.com), søknadsfrist er 1. mars.

Kontaktinformasjon:
Lene Flood
E-post: lene.flood@ahus.no

Utdanningsstillinger for videreutdanning i sykepleie

For å rekruttere spesialsykepleiere tilbyr Ahus utdanningsstillinger.

Du kan lese mer om hvilke utdanningsstillinger vi tilbyr og søknadsfrister her: Utdanningsstillinger hos Akershus universitetssykehus

Kontaktinformasjon:
Ann-Helen Haugen
E-post: ann-helen.haugen@ahus.no​
Telefon: 920 12 805

​Er du ny på Ahus du må gjennomføre forskjellige kuts for å få ID-kort​

​​Er du ny på Ahus må du må gjennomføre obligatoriske kurs for å få ID-kort. Øvrige opplæringstiltak som du trenger knyttet til din stilling og funksjon finner du på Ahus intranett (Ahusveven), som du får tilgang til gjennom ID-kortet.​

Les mer om hvilke kurs som gjelder for deg

Kompetansebroen

En god helsetjeneste for pasientene er avhengig av at medarbeiderne deler kompetanse. Sammen med kommuner, bydeler og utdanningsinstitusjoner i vårt område, har vi utviklet en kompetansebro - et felles nettsted for kompetansedeling. Nettsiden gir tilgang til både kurs, temabaserte fagområder, film og nyheter.

Les mer om Kompetansebroen (kompetansebroen.no)

Hospitering

Leger, psykologer og studenter kan hospitere ved sykehuset. Det innebærer en tidsavgrenset, ulønnet arbeidsperiode under veiledning.

Les mer om hospitering

Fag

Senter for medisinsk simulering (SimAhus)

SimAhus er et kompetansesenter som skal fremme læring gjennom simulering og teamtrening i akutte medisinske tilstander hos barn og voksne. Læring gjennom simulering gir god og relevant trening for mange og ulike grupper ved sykehuset.

Les mer om SimAhus

E-læring

Læringsportalen

Helse Sør-Øst har etablert en felles e-læringsplattform som skal bidra til høyere kvalitet i pasientbehandlingen.

Les mer om læringsportalen

Leger

Leger i spesialisering (LIS)

Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens.

Les mer om leger i spesialiseringFant du det du lette etter?