Kompetanse og utdanning

Rett kompetanse på rett plass til rett tid gir gode beslutninger og effektiv behandling og pleie. Pasientsikkerhet må til enhver tid ivaretas slik at pasienter får, og opplever at de får, tjenester av god kvalitet.

Utdanning av helsepersonell er et av Akershus universitetssykehus sine fire kjerneområder og foretaket tar årlig imot mange ulike studenter i praksisstudier.

Utdanning/opplæring

Praksisplasser for helsefaglige studenter, lærlinger og elever

Studenter
Studenter fra høgskoler i Oslo, Akershus og Buskerud prioriteres til praksisplasser ved sykehuset. Ved ledig kapasitet vurderes også forespørseler fra andre høgskoler.

Kontaktinformasjon:
Vibeke Kristiansen
Telefon: 67 96 86 10

Lærlinger og elever i videregående skole
Skolen eller lærlingansvarlig kan ta kontakt med sykehuset når det gjelder muligheter for kortere praksisperioder.

Kontaktinformasjon:
Ragnhild Mathisen
Telefon: 67 96 86 11

Læreplasser i helsefagarbeidet

Vi har læreplasser i medisinske og kirurgiske sengeområder. Læretiden er organisert med veiledning, fellessamlinger, undervisningsdager, hospitering internt og eksternt og studiedager.

Det tas årlig stilling til utlysning av nye læreplasser for det kommende året. Nye læreplasser utlyses via ledige stillinger (webcruiter.com), søknadsfrist er 1. mars.

Kontaktinformasjon:
Ragnhild Mathisen
Telefon: 67 96 86 11

Utdanningsstillinger for videreutdanning i sykepleie

For å rekruttere spesialsykepleiere kan vi tilby utdanningsstillinger.

Stillingene utlyses ca 1 måned før høgskolenes søknadsfrist. Du kan søke elektronisk under ledige stillinger (webcruiter.com).

Kontaktinformasjon:
Ragnhild Mathisen
Telefon: 67 96 86 11

Kompetansehuset

På Akershus universitetssykehus har vi samlet våre mange opplæringstiltak for ansatte under navnet Kompetansehuset.

Les mer om kompetansehuset

Kompetansebroen

En god helsetjeneste for pasientene er avhengig av at medarbeiderne deler kompetanse. Sammen med kommuner, bydeler og utdanningsinstitusjoner i vårt område, har vi utviklet en kompetansebro - et felles nettsted for kompetansedeling. Nettsiden gir tilgang til både kurs, temabaserte fagområder, film og nyheter.

Les mer om Kompetansebroen (kompetansebroen.no)

Hospitering

Leger, psykologer og studenter kan hospitere ved sykehuset. Det innebærer en tidsavgrenset, ulønnet arbeidsperiode under veiledning.

Les mer om hospitering

 

Fag

Senter for medisinsk simulering (SimAhus)

SimAhus er et kompetansesenter som skal fremme læring gjennom simulering og teamtrening i akutte medisinske tilstander hos barn og voksne. Læring gjennom simulering gir god og relevant trening for mange og ulike grupper ved sykehuset.

Les mer om SimAhus

 

E-læring

Læringsportalen

Helse Sør-Øst har etablert en felles e-læringsplattform som skal bidra til høyere kvalitet i pasientbehandlingen.

Les mer om læringsportalen

 

Leger

LIS1-leger

LIS-del 1 av spesialistutdanningen for leger på Ahus har i dag tredelt tjeneste ved Kirurgisk divisjon, Medisinsk divisjon og Divisjon forpsykisk helsevern. Oppstartstidspunkt i klinikken er 1. september og 1. mars hvert år.

Les mer om LIS1-leger

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.