Media

Akershus universitetssykehus har et aktivt og åpent forhold til media. Så langt som mulig legger vi forholdene til rette for mediene, og bidrar med fakta, nøkkeltall, kommentarer eller ekspertise.

Mediehenvendelser

Alle henvendelser fra mediene kan rettes til sykehusets medievakt 902 87 117 (ikke SMS). Etter kontortid er ikke medievakten til stede på sykehuset. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje i kontortiden (08.00-16.00).

Innsynsbegjæring

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: postmottak@ahus.no.
Vennligst oppgi saksnummer, dato for brevet, avsender/mottaker og sakstittel når du ber om innsyn.

Uønskede hendelser (3-3 meldinger)

Vi har en lovpålagt plikt som sykehus å melde ifra om alvorlige hendelser. Dette gjelder hendelser som har ført til død eller betydelig skade på pasienter. Disse meldingene kalles 3-3-meldinger etter § 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten.

Les mer om uønskede hendelser

Fotografering/opptak på sykehuset

Av hensyn til pasienter, pårørende og ansatte, ber vi om at alle henvendelser om fotografering på sykehusområdene gjøres på forhånd til kommunikasjonsavdelingen eller til avdelingsledelsen ved de ulike avdelingene. Dette gjelder både stillbilder og video.

Vi ber også om at journalister eller andre fra presse og media ikke går inn i sykehusets avdelinger uten at dette er avklart på forhånd, enten gjennom kommunikasjonsavdelingen eller andre ansatte i avdelingene.

Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Akershus universitetssykehus. Alle kan søke om innsyn i saksdokumentene.

Les mer om Offentlig postjournal

Profilhåndbok

Akershus universitetssykehus har utarbeidet et profilprogram for virksomheten for å fremstå helhetlig og gjenkjennelig i samfunnet omkring oss.

Les mer om profilhåndbok
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.