Barne- og ungdomsklinikken

På Barne- og ungdomsklinikken (BUK) tar vi imot barn og unge fra 0-18 år med alle typer medisinske og kirurgiske tilstander. Vår hovedoppgave er å utrede og behandle barn og unge på best mulig måte.

Les mer om Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken

Hos oss får barn og ungdom et tilbud som er spesielt tilpasset deres og foreldrenes særegne behov, med høyt kvalifiserte og serviceinnstilte medarbeidere vil de gjøre sitt aller beste for at dere opplever møtet med oss som positivt.

Vår avdeling er blant landets største barne- og ungdomsklinikker.

Nyttig å vite om BUK

Her er praktisk informasjon til deg som skal legges inn på Barne- og ungdomsklinikken.

Pårørende

 • Barn har rett til å ha én pårørende hos seg under sykehusoppholdet.
 • Den pårørende får derfor tilbud om mat og overnatting sammen med barnet.
 • Pårørende som mottar pleiepenger etter Lov om folketrygd, får også mat på sykehuset

Besøkstid

 • Det er fri besøkstid ved Barne- og ungdomsklinikken.
 • Besøkende må ta hensyn til barnets behov for hvile, til andre pasienter og til avdelingens rutiner.
 • Besøkende må ikke ha smittsomme sykdommer.

Hygiene

 • Det er viktig med god håndhygiene på sykehuset. Pårørende og besøkende må utføre god håndhygiene mens de er i avdelingen. Lenke til håndhygieneplakat
 • Barnet kan benytte private klær, og man kan ha med egne leker.

Vårt mål er at oppholdet skal bli så bra som mulig for både pasient og pårørende. Se mer informasjon om rettighet (barneombudet.no) for barn og unge på sykehus.

Vi følger Forskrift for barns opphold i helseinstitusjon (regjeringen.no) som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Barn og Unges Psykiske Helse (BUPH)

Avdeling for barn og unges psykiske helse omfatter vurdering og behandling av barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker. Det kan være krisereaksjoner, angst, depresjon eller belastningsreaksjoner på grunn av langvarig eller alvorlig sykdom.

Vi kan bidra med å kartlegge eventuelle psykiske komponenter ved kroppslige symptomer som magesmerter, hodepine, spisevansker med mer. Vi tilbyr behandling over kortere tid, både individuelt eller til hele familien. Ved mer omfattende behov kan vi, i samarbeid med familien, videre henvise til lokal BUP poliklinikk eller annen hjelpeinstans.

Sykehusskolen

Når du er innlagt hos oss, får du tilbud om å gå på Sykehusskolen. Du som pasient har du rett og plikt til opplæring. Skolen holder til i plan 3 i Barne- og ungdomsklinikken. Vi gir opplæring på grunnskole og videregående nivå.

Vi samarbeider med hjemmeskolen din, slik at vi vet hva du skal jobbe med mens du er her. Sykehusskolen kan hjelpe deg i basisfagene, kunst og håndverk og musikk, klassens arbeidsplaner og lekser. Vi har også tverrfaglige prosjekter. Undervisningen foregår en til en eller i små grupper. Dersom du er i for dårlig form til å komme på Sykehusskolen, kan det gis undervisningen på rommet.

Ifølge Rundskriv UDIR 6-2014 skal elevens fravær ved egen skole reduseres med samme antall dager som du mottar undervisning ved Sykehusskolen.

Kontaktperson: Sissel Belstad, tlf. 67 96 09 25 / 26 / 28. Epost: sissel.belstad@ahus.no.

Musikk og aktivitetstilbud

Musikkterapi
Når du er på sykehus er det mye som handler om sykdom, men i musikkterapi jobbes det med de sidene i deg som fremdeles er friske. Timene tilpasses hver enkelt og tar utgangspunkt i det du liker og det du har lyst til å gjøre innenfor musikkens verden.

Dersom du har lyst til å lage en sang, lytte til musikk, synge eller spille på et instrument, kan musikkterapi være aktuelt for deg. Har du behov for avspenning, kan musikkterapi også hjelpe.

Musikkterapi foregår enten på pasientrommet eller på musikkrommet som er i plan 3. Si ifra til sykepleieren din om du ønsker musikkterapi.

Aktiviteter
Minst én gang i måneden er det et større arrangement på Barne- og ungdomsklinikken. Vi får besøk av kjente og mindre kjente artister som har konserter, trylleshow, danse- og teaterforestillinger. Vi har også et eget husband som steller i stand konserter sammen med inneliggende pasienter.

Følg med på infotavlene ved heisen for oppdatert informasjon om hva som skjer og når det skjer.

Musikkterapi og aktivitet har en egen hjemmeside. Her vil du finne mer informasjon om tilbudet, med blandt annet aktivitetskalender. Du finner siden her:

Musikkterapi og aktivitet

Ungdom

Ungdomsrommet "Timeout"

Hvis du trenger å slappe av og være et sted der du kun møter jevnaldrende, kan du komme hit. Får du besøk av en venn eller to, kan dere henge her i stedet for på pasientrommet. I tillegg til å slappe av i sofaen kan du spille TV-spill, se film, surfe på nettet, høre på musikk og møte andre ungdommer.

Du finner Timeout i plan 4, og det er åpent hver dag fra kl. 10.00–22.00. Ta kontakt med en sykepleier for å få adgangskort til Timeout.

Det var Ungdomsrådet ved sykehuset som tok initiativ til ungdomsrommet, og det er også de som har kommet med ønsker for hvordan rommet skulle være og hva det skulle inneholde. De ble veldig fornøyde med resultatet, og håper at du også vil få glede av det.

Ungdomsrådet

Vi i ungdomsrådet vet at det er utfordrende å være på sykehus. Vi har bekymringer som handler om mye mer enn bare sykdommen. Som ungdom står vi ovenfor mange valg, og med kronisk eller akutt sykdom kan valgene oppleves enda vanskeligere.

Les mer om ungdomsrådet

Gaver til BUK

Vi mottar donasjoner og gaver til barn og ungdom som er innlagt på sykehuset. Disse gavene bruker vi til å gjøre hverdagen til våre pasienter litt triveligere, gjennom for eksempel arrangementer som teater, danseforestillinger og konserter, formingsaktiviteter, utstyr og leker. Disse midlene gjør også at vi kan  tilby musikkterapi som behandlingsform. For disse gavene kan vi få til "det lille ekstra" for våre pasienter.

Informasjon om hvordan du kan gi gaver finner du her (musikkterapi-buk.no).

Morsmelksmottak

Avdeling for Nyfødte ved Barne- og ungdomsklinikken har eget morsmelkmottak. Morsmelken som kommer fra våre givere går til syke nyfødte og for tidlig fødte barn, der barnets mor ikke selv har en høy nok produksjon til å dekke barnets døgnbehov. For disse barna er morsmelk det absolutt beste ernæringsalternativet, og vi forsøker derfor og til enhver tid å ha nok morsmelksgivere.

Kriterier for å bli morsmelksgiver

Giveren må være friske

Giveren må ikke røyke

Giveren må ikke drikke alkohol så lenge de gir morsmelk

Giveren må ikke bruke noen form for faste medisiner

Ved sykdom eller bruk av medikamenter tar giver kontakt med mottaket, som vil gi beskjed om givertjenesten kan pågå under sykdom/medikamentbruk.

Prøvetaking av morsmelk givere

Alle som skal gi morsmelk må få testet blodet med hensyn til HIV, hepatitt B og C og Cytomegalovirus. Dette får du gjort første gangen du kommer til avdelingen. HIV-test tas hver 3. måned.

Prøver av morsmelken

Melken kontrolleres for bakterieinnhold. Dersom melken inneholder for mye bakterier kan den ikke brukes til pasientene våre. Melken returneres da til giver.

Hvor lenge kan man være morsmelksgiver?

Du kan gi morsmelk så lenge du ønsker.  For hver liter melk som kan brukes får du kr. 150, som blir satt inn på din konto. Forbruksmateriell får du og brystpumpen lånes ut gratis.

Praktiske retningslinjer

Før pumping
Vask hendene grundig før du begynner. Bruk flytende såpe. Skru igjen vannkranen med papirhåndkle etter at du har tørket hendene. Papirhåndklær får du hos oss på nyfødtseksjonen. Bryst og brystknopper holdes rene ved daglig dusjing. Bruk ikke desinfeksjonsmidler på brystknoppene da dette kan gi sårhet og sprekkdannelse. Brystknoppene vasker du kun med lunkent vann og lar de lufttørke før pumping.

Elektrisk pumpe
Det er lettest å pumpe seg etter amming. Pump til brystet kjennes mykt, eller så lenge melken renner ned i flasken. Vi anbefaler at du pumper deg i ca. 10 minutter etter amming. Erfaring viser at det kan være lurt å pumpe slik at man veksler mellom brystene. Dersom du pumper deg før amming eller av et bryst som barnet ikke har sugd av, må du klemme ut de første dråpene og helle dem ut. Melkegangen vil da bli renset for bakterier før du starter selve pumpingen.

Oppbevaring av pumpemelk
Etter pumpingen skal melken direkte i fryseboks. Emballasje får du på nyfødtavdelingen. Slå melken direkte over i frysebeger. Melken dypfryses straks etter utpumping og kan fryses lagvis for hver gang inntil begeret er fullt. Det er viktig at du merker begeret med nummerkoden din og dato for pumpingen.

Etter pumpingen
Skyll alle delene du har brukt i kaldt vann og vask dem for hånd med vanlig oppvaskmiddel. Skyll av såperester. Kok dem i 5 min. og hell av vannet. La de avkjøles og oppbevar delene i rent papirhåndkle.

Levering av melken
Du kan samle opp melken og levere til Avdeling for nyfødte hver uke eller kun 1 gang pr. mnd. Vi tar ikke i mot melk som er over 6 uker gammel. Den frosne melken bringer du til avdelingen i frysebag. Melken din vil bli tatt hånd om med en gang ved ankomst.


Kontaktperson på morsmelk mottaket
Ingibjørg Ingvadottir.

Tlf. tid: 8.00-14.30
Telefon: 67 96 19 00

Kontakt

Oppmøtested
Barne- og ungdomsklinikken er lokalisert i egen fløy ved sykehuset, der lokaler og fasiliteter er spesielt tilpasset barn og unge.
Inngang 3.
Telefon
67 96 22 10
mandag - fredag 08:00 - 10:00 og 13:00 - 15:00
E-post

Transport

Buss

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 120, 300, 310, 330, 385 og 417 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på www.ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Parkering

Vi har parkering mot avgift på Nordbyhagen i Lørenskog for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger 8-10 minutters gange fra hovedbygget. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Parsientgrupper med særlige behov

Parkeringsplassene ved Barne - og ungdomsklinikken er forbeholdt pasientgrupper med særlig behov for nærhet til hovedbygget.

Parkering for bevegelseshemmede (HC)

Se oversikt over parkeringsområder nedenfor.

Transport mellom parkeringshuset og sykehuset kan tilbys ved behov.
Ta kontakt med telefonnummer 976 30 434.

Alle HC-plasser er avgiftsfrie ved synlig bevis.

Blodgivere

Det er reserverte plasser ved Barne- og ungdomsklinikken mot gyldig parkeringsbevis fra Blodbanken. Ved fullt belegg; ta kontakt telefonnummer 976 30 434.

Gratis parkering

Pårørende til barn som er innlagt på sykehusetet kan få gratis parkering i parkeringshuset ved henvendelse til aktuell avdeling.

Elbil

Det finnes avgiftsbelagte plasser med ladepunkt i parkeringshuset for besøkende.

Motorsykler

Det er skiltet plass for motorsykler nederst på parkeringsplassen foran hovedbygget.  

Oversikt over parkeringsområder

Parkeringshus

Pris: Kr. 10,- pr. påbegynte halvtime, maks kr. 124,- pr. døgn
Maksimal parkeringstid: Ingen
HC-plasser: Nei

Hovedinngang

Pris:  Kr. 30,- pr. time
Maksimal parkeringstid:  6 timer 
HC-plasser: Ja - maks p-tid 3 timer

Akuttmottak

Pris:  Ingen betaling
Maksimal parkeringstid:  15 min mot registrering i mottak 
HC-plasser: Nei

Barne- og ungdomsklinikken

Pris:  Kr. 30,- pr. time
Maksimal parkeringstid:  6 timer
HC-plasser: Ja

Psykiatri

Pris:  Kr. 10,- pr. påbegynte halvtime, maks kr. 124,- pr. døgn
Maksimal parkeringstid:  Ingen
HC-plasser: Nei

Ortopedisk akuttpoliklinikk

Pris:  Kr. 20,- pr. time og registrering ved akuttpoliklinikken
Maksimal parkeringstid:  6 timer
HC-plasser: Ja

Parkeringsregler

I tråd med parkeringsforskriften gjelder følgende regler:

Dersom du parkerer uten å betale, parkerer lengre enn tillatt makstid eller utenfor oppmerking kan det resultere i kontrollsanksjon med størrelse kr. 600,-.

Dersom du uten synlig bevis parkerer på HC-plasser kan det resultere i kontrollsanksjon med størrelse kr 900,-

Hvis du ikke har billett for tidsbegrenset parkering eller parkerer på plasser som er reservert for kunder, besøkende eller gjesterkan det resultere i kontrollsanksjon med størrelse kr. 300,-.

Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning.

Klage

Du kan klage på ileggelse av kontrollsanksjon eller kostnader ved fjerning av kjøretøy til Akershus universitetssykehus innen tre uker fra ileggelse. Benytt klageskjema (PDF) og send til epost: parkering@ahus.no eller adresse:

Akershus Universitetssykehus HF
Parkeringsseksjonen
Postboks 1000
1478 Lørenskog

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor tlf. 05515

All informasjon du trenger om pasientreiser er samlet på en nasjonal nettside.

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Apotek

Hos oss får du kjøpt det du trenger under og etter sykehusoppholdet. Anbefalte produkter fra sykehusets helsepersonell gjenspeiler derfor vårt vareutvalg.

Vi møter deg med autorisert helsepersonell med spesialkompetanse om medisiner og gir gjerne råd og veiledning om din medisinbruk.

Du finner oss ved å gå inn hovedinngangen og nedover Glassgata. Apoteket ligger på høyre hånd før du kommer til kiosken og blomsterbutikken. 

Åpningstider:
Mandag - fredag klokken 08.30-16.30.
Lørdag og søndag stengt.

Telefon:
67 96 03 38

Epost:
lorenskog@sykehusapotekene.no

Besøkstid

Besøkstiden er mellom kl. 18.00-19.00 mandag-fredag, og kl. 14.00-15.00 lørdag, søndag og høytidsdager.

Det er fri besøkstid ved Barne- og ungdomsklinikken.

Det er egne besøksrutiner for barsel.

Kontakt avdelingen for nærmere informasjon.

Blomster

Blomster er hyggelig både å få og å gi bort, men tenk på hvilke blomster du velger. Dessverre kan noen blomster gi ubehag for pasienter. Men selv om pasienter reagerer på en del typer blomster, er utvalget stort blant blomster du kan ha med når du kommer på pasientbesøk.

I Glassgata i hovedbygget på Nordbyhagen finner du en egen blomsterbutikk, som kan hjelpe deg med blomster til alle anledninger.

Butikken er åpen mandag til fredag klokken 10.00-18.00, lørdag 13.00-17.00 og søndag 13.00-17.00.

Du kan også bestille blomster på telefon: 67 91 98 66 eller epost: ahus@florahus.no.

Tre daglige utkjøringer av blomster i Oslo og omegn. Besøk oss på www.florahus.no

På disse avdelingene tillates ikke blomster

Ved følgende avdelinger tillates ikke blomster på pasientrommene av hensyn til pasientene:

 • S202 - gastrokirurgisk- og medisinsk sengeområde
 • S204 - Kar/Thorax sengeområde
 • S302 - Infeksjonsmedisinsk sengeområde
 • S403 - Kardiologisk sengeområde
 • Ortopedisk sengeområde
 • Geriatrisk sengeområde
 • Hjerteovervåkningen
 • Akuttområde Akutt 24
 • Avdeling for lungemedisin - tillatt på enerom
 • Barselseksjonen - Ikke sterktluktende blomster (for eksempel)
 • Barne- og ungdomsklinikken
 • Intensiv og intermediær seksjon

Frisør

Frisøren finner du på høyre hånd midt i Glassgata mellom behandlingsbygg 2 og behandlingsbygg 3. I tillegg til vanlige frisøroppgaver tilbyr frisøren parykktilpasning.

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 09.00-18.00
Fredag kl. 10.00-16.00

Telefon:
67 90 23 33

Glassgata

Glassgata deler hovedbygget i to, med behandlingsbyggene på høyre hånd og sengeområdene på venstre.

Her finnes en rekke servicetilbud som apotek, kiosk, frisør og blomsterbutikk.

Helsetorg

​Helsetorget finner du i begynnelsen av Glassgata. Her er det PC-er med tilgang til internett. I tillegg er det mange brosjyrer om, sykdom, helse og behandling. Mange av brosjyrene er utarbeidet av pasientorganisasjoner. Disse er til fri benyttelse.

Internett og Wi-Fi

Sykehuset tilbyr gratis trådløst gjestenett (AHUS-GUEST).

Kart over Nordbyhagen

Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen.

I tilegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nittedal, Skedsmo, Ullensaker, Ski og Oslo.

Les mer

Kiosk

​Midt i Glassgata finnes det en kiosk som har bredt utvalg av lesestoff, mat og drikke.

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 06.00-22.00
Lørdag - søndag kl. 09.00-20.00

Legevisitt

​På hverdager er det legevisitt mellom kl 10.00-11.30.

På kveldstid og i helger er det visitt til nye pasienter,

Ønsker du som pårørende samtale med lege, avtales dette på forhånd.

Lyspunktet kafé

Hos oss kan du kjøpe varme måltider til lunsj og middag. Vi tilbyr ett vegetarmåltid og suppe fra sykehusets eget produksjonskjøkken. Vi tilbyr vegetarmåltid hver dag og ulike kalde retter. Du kan plukke din egen salat med kafeens hjemmelagde dressing. Har du dårlig tid, ta med deg mat fra hurtighjørnet.

Hos oss kan du betale med kontant, kort og vipps.

Åpen for alle.
Mandag - fredag kl. 08.00-16.30.

Lærings- og mestringssenter (LMS)

​Midt i Glassgata mellom behandlingsbygg 1 og 2, finner du Lærings- og mestringssenteret som er en møteplass for pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell.

LMS skal bidra til at pasienter klarer å håndtere egen sykdom og fremme egen helse i hverdagen.

Mat på avdelingen

På sengeområdet serveres det 4 måltider om dagen. Frokosten består av brød, pålegg og kokt egg. Du kan velge mellom 2 retter til middag som er produsert i et topp moderne kjøkken.
Vi serverer hjemmelaget suppe til ettermiddagsmåltid. 

Har du behov for mat utenom måltidene har vi tilgjengelig mat i buffèen 24 timer i døgnet. 

Har du spesielle behov som spesialkost eller allergi?
Gi beskjed til din kontakt i sengeområdet.

For pårørende har vi Lyspunktet kafè som er åpen fra 08.00-16.30 på hverdager.

Minibank

Du finner minibank like ved hovedresepsjonen.

Pasientvert

Pasientvertene hjelper alle som har behov når de kommer inn hovedinngangen. De arbeider frivillig på sykehuset mellom kl. 09.00-14.00. De forklarer vei til bestemmelsessted eller følger pasienter og pårørende dit de skal. De kan også hjelpe med rullestol ved behov.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Sykehuskirke- og livssynsrom

Rommene ligger ved siden av hverandre i Glassgata mellom behandlingsbygg 3 (B3) og behandlingsbygg 4 (B4). De er alltid åpne og til disposisjon for stillhet, bønn og lystenning. 

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Ventesone for pasientreiser

Ventesone for pasientreiser finner du ved Helsetorget mellom sengebygg/behandlingsbygg 1 og 2.  

I tilegg er det eget venterom i Lærings- og metstringssenteret, som er åpent hverdager klokken 11.00-16.00.

I ventesonen kan du få hjelp til hjemmreisen med drosje, helseekspress eller buss. 

Telefonnummer: 67 96 81 20.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Cellegiftbehandling, Barne og ungdomsklinikkenhttps://www.ahus.no/behandlinger/cellegiftbehandling-barne-og-ungdomsklinikkenCellegiftbehandling, Barne og ungdomsklinikkenCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling

Cellegiftbehandling, Barne og ungdomsklinikkenhttps://www.ahus.no/behandlinger/cellegiftbehandling-barne-og-ungdomsklinikkenCellegiftbehandling, Barne og ungdomsklinikkenCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling

Barne- og ungdomsklinikken, Barn og ungdomhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-ungdomBarne- og ungdomsklinikken, Barn og ungdom
Barne- og ungdomsklinikken, habiliteringhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-habiliteringBarne- og ungdomsklinikken, habilitering
Barne- og ungdomsklinikken, nyfødthttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-nyfodtBarne- og ungdomsklinikken, nyfødt
Barne- og ungdomsklinikken, poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-poliklinikkBarne- og ungdomsklinikken, poliklinikk

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.