Barne- og ungdomsklinikken

På Barne- og ungdomsklinikken (BUK) tar vi imot barn og unge fra 0-18 år med alle typer medisinske og kirurgiske tilstander. Vår hovedoppgave er å utrede og behandle barn og unge på best mulig måte.

Les mer om Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken

Hos oss får barn og ungdom et tilbud som er spesielt tilpasset deres og foreldrenes særegne behov, med høyt kvalifiserte og serviceinnstilte medarbeidere vil de gjøre sitt aller beste for at dere opplever møtet med oss som positivt.

Vår avdeling er blant landets største barne- og ungdomsklinikker.

Nyttig å vite om BUK

Her er praktisk informasjon til deg som skal legges inn på Barne- og ungdomsklinikken.

Pårørende

 • Barn har rett til å ha én pårørende hos seg under sykehusoppholdet.
 • Den pårørende får derfor tilbud om mat og overnatting sammen med barnet.
 • Pårørende som mottar pleiepenger etter Lov om folketrygd, får også mat på sykehuset

Besøkstid

 • Det er fri besøkstid ved Barne- og ungdomsklinikken.
 • Besøkende må ta hensyn til barnets behov for hvile, til andre pasienter og til avdelingens rutiner.
 • Besøkende må ikke ha smittsomme sykdommer.

Hygiene

 • Det er viktig med god håndhygiene på sykehuset. Pårørende og besøkende må utføre god håndhygiene mens de er i avdelingen. Lenke til håndhygieneplakat
 • Barnet kan benytte private klær, og man kan ha med egne leker.

Vårt mål er at oppholdet skal bli så bra som mulig for både pasient og pårørende. Informasjon om rettighet (barneombudet.no) for barn og unge på sykehus.

Vi følger Forskrift for barns opphold i helseinstitusjon (regjeringen.no) som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Barn og Unges Psykiske Helse (BUPH)

Avdeling for barn og unges psykiske helse omfatter vurdering og behandling av barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker. Det kan være krisereaksjoner, angst, depresjon eller belastningsreaksjoner på grunn av langvarig eller alvorlig sykdom.

Vi kan bidra med å kartlegge eventuelle psykiske komponenter ved kroppslige symptomer som magesmerter, hodepine, spisevansker med mer. Vi tilbyr behandling over kortere tid, både individuelt eller til hele familien. Ved mer omfattende behov kan vi, i samarbeid med familien, videre henvise til lokal BUP poliklinikk eller annen hjelpeinstans. 

Sykehusskolen

Når du er innlagt hos oss, får du tilbud om å gå på Sykehusskolen. Du som pasient har du rett og plikt til opplæring. Skolen holder til i plan 3 i Barne- og ungdomsklinikken. Vi gir opplæring på grunnskole og videregående nivå.

Vi samarbeider med hjemmeskolen din, slik at vi vet hva du skal jobbe med mens du er her. Sykehusskolen kan hjelpe deg i basisfagene, kunst og håndverk og musikk, klassens arbeidsplaner og lekser. Vi har også tverrfaglige prosjekter. Undervisningen foregår en til en eller i små grupper. Dersom du er i for dårlig form til å komme på Sykehusskolen, kan det gis undervisningen på rommet.

Ifølge Rundskriv UDIR 6-2014 skal elevens fravær ved egen skole reduseres med samme antall dager som du mottar undervisning ved Sykehusskolen.

Kontaktperson: Sissel Belstad, tlf. 67 96 09 25 / 26 / 28. Epost: sissel.belstad@ahus.no.

Musikk og aktivitetstilbud

Musikkterapi
Når du er på sykehus er det mye som handler om sykdom, men i musikkterapi jobbes det med de sidene i deg som fremdeles er friske. Timene tilpasses hver enkelt og tar utgangspunkt i det du liker og det du har lyst til å gjøre innenfor musikkens verden.

Dersom du har lyst til å lage en sang, lytte til musikk, synge eller spille på et instrument, kan musikkterapi være aktuelt for deg. Har du behov for avspenning, kan musikkterapi også hjelpe.

Musikkterapi foregår enten på pasientrommet eller på musikkrommet som er i plan 3. Si ifra til sykepleieren din om du ønsker musikkterapi.

Aktiviteter
Minst én gang i måneden er det et større arrangement på Barne- og ungdomsklinikken. Vi får besøk av kjente og mindre kjente artister som har konserter, trylleshow, danse- og teaterforestillinger. Vi har også et eget husband som steller i stand konserter sammen med inneliggende pasienter.

Følg med på infotavlene ved heisen for oppdatert informasjon om hva som skjer og når det skjer.

Musikkterapi og aktivitet har en egen hjemmeside. Her vil du finne mer informasjon om tilbudet, med blandt annet aktivitetskalender. Du finner siden her:

Musikkterapi og aktivitet (ekstern lenke)

 

Ungdom

Ungdomsrommet "Timeout"

Hvis du trenger å slappe av og være et sted der du kun møter jevnaldrende, kan du komme hit. Får du besøk av en venn eller to, kan dere henge her i stedet for på pasientrommet. I tillegg til å slappe av i sofaen kan du spille TV-spill, se film, surfe på nettet, høre på musikk og møte andre ungdommer.

Du finner Timeout i plan 4, og det er åpent hver dag fra kl. 10.00–22.00. Ta kontakt med en sykepleier for å få adgangskort til Timeout.

Det var Ungdomsrådet ved sykehuset som tok initiativ til ungdomsrommet, og det er også de som har kommet med ønsker for hvordan rommet skulle være og hva det skulle inneholde. De ble veldig fornøyde med resultatet, og håper at du også vil få glede av det.

Ungdomsrådet

Vi i ungdomsrådet vet at det er utfordrende å være på sykehus. Vi har bekymringer som handler om mye mer enn bare sykdommen. Som ungdom står vi ovenfor mange valg, og med kronisk eller akutt sykdom kan valgene oppleves enda vanskeligere.

Les mer om ungdomsrådet

Gaver til BUK

Vi mottar donasjoner og gaver til barn og ungdom som er innlagt på sykehuset. Disse gavene bruker vi til å gjøre hverdagen til våre pasienter litt triveligere, gjennom for eksempel arrangementer som teater, danseforestillinger og konserter, formingsaktiviteter, utstyr og leker. Disse midlene gjør også at vi kan  tilby musikkterapi som behandlingsform. For disse gavene kan vi få til "det lille ekstra" for våre pasienter.

Informasjon om hvordan du kan gi gaver finner du her (musikkterapi-buk.no).

Morsmelksmottak

Avdeling for Nyfødte ved Barne- og ungdomsklinikken har eget morsmelkmottak. Morsmelken som kommer fra våre givere går til syke nyfødte og for tidlig fødte barn, der barnets mor ikke selv har en høy nok produksjon til å dekke barnets døgnbehov. For disse barna er morsmelk det absolutt beste ernæringsalternativet, og vi forsøker derfor og til enhver tid å ha nok morsmelksgivere.

Kriterier for å bli morsmelksgiver

Giveren må være friske

Giveren må ikke røyke

Giveren må ikke drikke alkohol så lenge de gir morsmelk

Giveren må ikke bruke noen form for faste medisiner

Ved sykdom eller bruk av medikamenter tar giver kontakt med mottaket, som vil gi beskjed om givertjenesten kan pågå under sykdom/medikamentbruk.

Prøvetaking av morsmelk givere

Alle som skal gi morsmelk må få testet blodet med hensyn til HIV, hepatitt B og C og Cytomegalovirus. Dette får du gjort første gangen du kommer til avdelingen. HIV-test tas hver 3. måned.

Prøver av morsmelken

Melken kontrolleres for bakterieinnhold. Dersom melken inneholder for mye bakterier kan den ikke brukes til pasientene våre. Melken returneres da til giver.

Hvor lenge kan man være morsmelksgiver?

Du kan gi morsmelk så lenge du ønsker.  For hver liter melk som kan brukes får du kr. 150, som blir satt inn på din konto. Forbruksmateriell får du og brystpumpen lånes ut gratis.

Praktiske retningslinjer

Før pumping
Vask hendene grundig før du begynner. Bruk flytende såpe. Skru igjen vannkranen med papirhåndkle etter at du har tørket hendene. Papirhåndklær får du hos oss på nyfødtseksjonen. Bryst og brystknopper holdes rene ved daglig dusjing. Bruk ikke desinfeksjonsmidler på brystknoppene da dette kan gi sårhet og sprekkdannelse. Brystknoppene vasker du kun med lunkent vann og lar de lufttørke før pumping.

Elektrisk pumpe
Det er lettest å pumpe seg etter amming. Pump til brystet kjennes mykt, eller så lenge melken renner ned i flasken. Vi anbefaler at du pumper deg i ca. 10 minutter etter amming. Erfaring viser at det kan være lurt å pumpe slik at man veksler mellom brystene. Dersom du pumper deg før amming eller av et bryst som barnet ikke har sugd av, må du klemme ut de første dråpene og helle dem ut. Melkegangen vil da bli renset for bakterier før du starter selve pumpingen.

Oppbevaring av pumpemelk
Etter pumpingen skal melken direkte i fryseboks. Emballasje får du på nyfødtavdelingen. Slå melken direkte over i frysebeger. Melken dypfryses straks etter utpumping og kan fryses lagvis for hver gang inntil begeret er fullt. Det er viktig at du merker begeret med nummerkoden din og dato for pumpingen.

Etter pumpingen
Skyll alle delene du har brukt i kaldt vann og vask dem for hånd med vanlig oppvaskmiddel. Skyll av såperester. Kok dem i 5 min. og hell av vannet. La de avkjøles og oppbevar delene i rent papirhåndkle.

Levering av melken
Du kan samle opp melken og levere til Avdeling for nyfødte hver uke eller kun 1 gang pr. mnd. Vi tar ikke i mot melk som er over 6 uker gammel. Den frosne melken bringer du til avdelingen i frysebag. Melken din vil bli tatt hånd om med en gang ved ankomst.


Kontaktperson på morsmelk mottaket
Ingibjørg Ingvadottir.

Tlf. tid: 8.00-14.30
Telefon: 67 96 19 00

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Barne- og ungdomsklinikken er lokalisert i egen fløy ved sykehuset, der lokaler og fasiliteter er spesielt tilpasset barn og unge.
Inngang 3.
Telefon
67 96 22 10
mandag - fredag 08:00 - 10:00 og 13:00 - 15:00
E-post
Hovedbygg Nordbyhagen
Besøksadresse
Sykehusveien 25, Lørenskog(Kart)

Transport

Buss og taxi

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Parkering

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Les mer om parkering

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

All informasjon du trenger om pasientreiser er samlet på en nasjonal nettside.

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Apotek

På apoteket får du kjøpt det du trenger under og etter sykehusoppholdet. Anbefalte produkter fra sykehusets helsepersonell gjenspeiler derfor vårt vareutvalg.

Hos oss møter du autorisert helsepersonell med spesialkompetanse om medisiner. Vi kan også gi råd og veiledning om din medisinbruk.

Du finner oss ved å gå inn hovedinngangen og nedover Glassgata. Apoteket ligger på høyre hånd før du kommer til kiosken.

Åpningstider og kontaktfinformasjon (sykehusapotekene.no)

Besøkstid

Sykehusets generelle besøkstid er mellom kl. 18.00 - 19.00 mandag-fredag, og kl. 14.00 - 15.00 lørdag, søndag og høytidsdager.

Noen avdelinger har lengre besøkstider, se avdelingen. Avklar alltid med personalet om du ønsker å besøke pasienten til andre tider enn angitt, eller om dere er mange som ønsker å komme samtidig.

Barselavdelingen har egne besøkstider.

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) har ingen bestemte besøkstider.

Blodprøve

Skal du ta blodprøve før undersøkelse eller behandling, gjøres det midt i Glassgata, skiltet "Prøvetaking".

Les mer om blodprøvetaking

Blomster

Blomster er hyggelig både å få og å gi bort, men tenk på hvilke blomster du velger. Dessverre kan noen blomster gi ubehag for pasienter. Men selv om pasienter reagerer på en del typer blomster, er utvalget stort blant blomster du kan ha med når du kommer på pasientbesøk.

På disse avdelingene tillates ikke blomster

Ved følgende avdelinger tillates ikke blomster på pasientrommene av hensyn til pasientene:

 • S202 - gastrokirurgisk- og medisinsk sengeområde
 • S204 - Kar/Thorax sengeområde
 • S302 - Infeksjonsmedisinsk sengeområde
 • S403 - Kardiologisk sengeområde
 • Ortopedisk sengeområde
 • Geriatrisk sengeområde
 • Hjerteovervåkningen
 • Akuttområde Akutt 24
 • Avdeling for lungemedisin - tillatt på enerom
 • Barselseksjonen - Ikke sterktluktende blomster (for eksempel)
 • Barne- og ungdomsklinikken
 • Intensiv og intermediær seksjon

Bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Dine rettigheter, valg og muligheter

​Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Frisør

Frisøren finner du på høyre hånd midt i Glassgata mellom behandlingsbygg 2 og behandlingsbygg 3. I tillegg til vanlige frisøroppgaver tilbyr frisøren parykktilpasning.

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 09.00-18.00
Fredag kl. 10.00-16.00

Telefon:
67 90 23 33

Glassgata

Glassgata deler hovedbygget i to, med behandlingsbyggene på høyre hånd og sengeområdene på venstre.

Her finnes en rekke servicetilbud som apotek, kiosk og frisør.

Helsetorg

Helsetorget ligger sentralt i Glassgata. Her finner du informasjon rettet mot pasienter og pårørende, og gratis tilgang til PC-er. Hele sykehuset har gratis trådløst gjestenett.

Hvordan finne frem?

​Gjennom hele hovedbygget går Glassgata. På høyre hånd finner du behandlingsbyggene. Inngangene kalles B1,B2,B3 og B4. På venstre hånd er sengebyggene. Inngangene kalles S1,S2,S3 og S4. I enden av Glassgata ligger Barne- og ungdomsklinikken (BUK).

Internett og Wi-Fi

Sykehuset tilbyr gratis trådløst gjestenett (AHUS-GUEST).

Kart over Nordbyhagen

Hovedbygget på Nordbyhagen i Lørenskog ligger 15 km øst for Oslo og 40 km sør for Gardermoen.

I tilegg har Akershus universitetssykehus virksomhet i Nittedal, Skedsmo, Ullensaker, Ski og Oslo.

Les mer

Kiosk

​Midt i Glassgata finnes det en kiosk som har bredt utvalg av lesestoff, mat og drikke.

Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 06.00-22.00
Lørdag - søndag kl. 09.00-20.00

Legevisitt

​På hverdager er det legevisitt mellom kl 10.00-11.30.

På kveldstid og i helger er det visitt til nye pasienter,

Ønsker du som pårørende samtale med lege, avtales dette på forhånd.

Lyspunktet kafe

Har du lyst på lunsj, middag eller noe godt til kaffen? Enten du er pasient, besøkende eller ansatt er du hjertelig velkommen til Lyspunktet kafe.

Vi et godt utvalg av både varm og kald mat, desserter og kaker i tillegg til en fristende og rikholdig salatbuffet. Spis maten hos oss eller ta den med om du ønsker. Du kan også ta med din egen matpakke og hygge deg i vårt fine lokale.

I kafeen kan du betale med kort, kontant eller Vipps.

Åpningstid

Mandag til fredag kl. 08.00-16.30.

Lærings- og mestringssenter (LMS)

I Helsetorget mellom behandlingsbygg 1 og 2, finner du Lærings- og mestringssenteret som er en møteplass for pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell.

LMS skal bidra til at pasienter klarer å håndtere egen sykdom og fremme egen helse i hverdagen.

Mat på avdelingen

På sengeområdet serveres det 4 måltider om dagen. Frokosten består av brød, pålegg og kokt egg. Du kan velge mellom 2 retter til middag som er produsert i et topp moderne kjøkken.
Vi serverer hjemmelaget suppe til ettermiddagsmåltid. 

Har du behov for mat utenom måltidene har vi tilgjengelig mat i buffèen 24 timer i døgnet. 

Har du spesielle behov som spesialkost eller allergi?
Gi beskjed til din kontakt i sengeområdet.

For pårørende har vi Lyspunktet kafè som er åpen fra 08.00-16.30 på hverdager.

Møtepunktet

Møtepunktet tilbyr samtale for pasienter og pårørende som ønsker det. Det bemannes av representanter fra pasientorganisasjoner. Du finner det i Helsetorget.

Pasientvert

Pasientvertene hjelper alle som har behov når de kommer inn hovedinngangen. De arbeider frivillig på sykehuset mellom kl. 09.00-14.00. De forklarer vei til bestemmelsessted eller følger pasienter og pårørende dit de skal. De kan også hjelpe med rullestol ved behov.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Personvern

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Studenter i praksis på Ahus

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

Sykehuskirke- og livssynsrom

Sykehuskirke og livssynsrom ligger på høyre side i Glassgata, etter B3. Sykehusprest og andre samtalepartnere fra ulike tros- og livssynssamfunn kan kontaktes på telefon 911 95 977.

Sykehusklovnene

Hos oss kan kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.

Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Les mer om Sykehusklovnene (sykehusklovnene.no)

Taushetsplikt

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Tolk

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

Ventesone for pasientreiser

Ventesonen er et avmerket område ved Helsetorget der du venter på transport hjem. Her kan du få hjelp av ansatte på dagtid alle hverdager.

Telefonnummer: 67 96 81 20.

Ønsker du å dele bilder fra tiden på sykehuset?

Ta hensyn når du tar bilder. Husk at ansatte har det travelt.
Det kan være uheldig å forstyrre dem i arbeidet.

Det er ulovlig å spre bilder av medpasienter og ansatte uten samtykke.

Vis varsomhet og respekt for personvernet.

Bronkial provokasjonstesthttps://www.ahus.no/behandlinger/bronkial-provokasjonstestBronkial provokasjonstestBDirekte bronkial provokasjonstestDirekte bronkial provokasjonstestDirekte bronkial provokasjonstestDirekte bronkial provokasjonstest
Cellegiftbehandlinghttps://www.ahus.no/behandlinger/cellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling
Habilitering - Autismespekterforstyrrelser hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-autismespekterforstyrrelser-hos-barn-og-ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos barn og ungeHHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og unge
Habilitering - Tidlig intensiv habilitering der barnet borhttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-tidlig-intensiv-habilitering-der-barnet-borHabilitering - Tidlig intensiv habilitering der barnet borHHabilitering - Tidlig intensiv habilitering der barnet borHabilitering - Tidlig intensiv habilitering der barnet borHabilitering - Tidlig intensiv habilitering der barnet borHabilitering - Tidlig intensiv habilitering der barnet bor
Habilitering ved atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-ved-atferdsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse
Habilitering ved cerebral parese hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-ved-cerebral-parese-hos-barn-og-ungeHabilitering ved cerebral parese hos barn og ungeHHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og unge
Habilitering ved Down syndrom hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-ved-down-syndrom-hos-barn-og-ungeHabilitering ved Down syndrom hos barn og ungeHHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og unge
Habilitering ved ervervet hjerneskade hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-ved-ervervet-hjerneskade-hos-barn-og-ungeHabilitering ved ervervet hjerneskade hos barn og ungeHHabilitering - Ervervet hjerneskade hos barn og ungeHabilitering - Ervervet hjerneskade hos barn og ungeHabilitering - Ervervet hjerneskade hos barn og ungeHabilitering - Ervervet hjerneskade hos barn og unge
Habilitering ved forsinket generell utvikling hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-ved-forsinket-generell-utvikling-hos-barn-og-ungeHabilitering ved forsinket generell utvikling hos barn og ungeHHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utvikling
Habilitering ved forsinket motorisk utvikling hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-ved-forsinket-motorisk-utvikling-hos-barn-og-ungeHabilitering ved forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og unge
Habilitering ved funksjonstap hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-ved-funksjonstap-hos-barn-og-ungeHabilitering ved funksjonstap hos barn og ungeHHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og unge
Habilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-ved-kommunikasjons-og-sprakvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse
Habilitering ved multifunksjonshemming hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-ved-multifunksjonshemming-hos-barn-og-ungeHabilitering ved multifunksjonshemming hos barn og ungeHHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og unge
Habilitering ved muskelsykdommer hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-ved-muskelsykdommer-hos-barn-og-ungeHabilitering ved muskelsykdommer hos barn og ungeHHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og unge
Habilitering ved ryggmargsbrokk hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-ved-ryggmargsbrokk-hos-barn-og-ungeHabilitering ved ryggmargsbrokk hos barn og ungeHHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og unge
Habilitering ved spastisitet hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-ved-spastisitet-hos-barn-og-ungeHabilitering ved spastisitet hos barn og ungeHHabilitering - Spastisitet hos barn og ungeHabilitering - Spastisitet hos barn og ungeHabilitering - Spastisitet hos barn og ungeHabilitering - Spastisitet hos barn og unge
Habilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-ved-spise-og-erneringsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse
Habilitering ved syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklinghttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-ved-syndromer-hos-barn-og-unge-som-pavirker-funksjon-og-utviklingHabilitering ved syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utvikling
Habilitering ved utviklingshemming hos barn og ungehttps://www.ahus.no/behandlinger/habilitering-ved-utviklingshemming-hos-barn-og-ungeHabilitering ved utviklingshemming hos barn og ungeHHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og unge
Spise- og ernæringsvansker hos barn, tiltakhttps://www.ahus.no/behandlinger/spise-og-erneringsvansker-hos-barn-tiltakSpise- og ernæringsvansker hos barn, tiltakSSpise- og ernæringsvansker, barn - tiltakSpise- og ernæringsvansker, barn - tiltakSpise- og ernæringsvansker, barn - tiltakSpise- og ernæringsvansker, barn - tiltak
Svelgfilming hos barnhttps://www.ahus.no/behandlinger/svelgfilming-hos-barnSvelgfilming hos barnSSvelgfilming av barn, videofluoroskopiSvelgfilming av barn, videofluoroskopiSvelgfilming av barn, videofluoroskopiSvelgfilming av barn, videofluoroskopi

Barne- og ungdomsklinikken, Barn og ungdomhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barn-og-ungdomBarne- og ungdomsklinikken, Barn og ungdom
Barne- og ungdomsklinikken, habiliteringhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-habiliteringBarne- og ungdomsklinikken, habilitering
Barne- og ungdomsklinikken, nyfødt intensivhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-nyfodtBarne- og ungdomsklinikken, nyfødt intensiv
Barne- og ungdomsklinikken, poliklinikkhttps://www.ahus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-poliklinikkBarne- og ungdomsklinikken, poliklinikk

Fant du det du lette etter?