HELSENORGE

Amputasjonspoliklinikken

Amputasjonspoliklinikken er en tverrfaglig oppfølgning av amputasjonspasienter med lege, sykepleier, ortopediingeniør og fysioterapeut. Poliklinikken er organisert under avdeling Kar/Thorax i kirurgisk divisjon. Målet vårt er å frambringe alle relevante opplysninger av betydning for planleggingen av pasientens rehabilitering etter amputasjon.


Fant du det du lette etter?