HELSENORGE

Palliativt sengepost

Palliativ sengepost er for deg med behov for spesialisert palliasjon som ikke kan løses poliklinisk. Hensikten med innleggelse hos oss er å lindre plagsomme symptomer, bidra til trygghet, mestring og god livskvalitet i samarbeid med deg og dine pårørende.
Fant du det du lette etter?