HELSENORGE

Føde- og gynekologiavdelingen, Kongsvinger sykehus

Føde- og gynekologiavdelingen Kongsvinger sykehus er en kombinert føde/barsel og gynekologisk avdeling med poliklinisk drift. Vi har rundt 550 fødsler i året, og nasjonale seleksjonskriterier er styrende for hvem som får fødetilbud hos oss. Vi drifter også poliklinikk tilknyttet føde og gynekologi i samme avdeling.

Fant du det du lette etter?