HELSENORGE

Fysioterapi, Nordbyhagen

Vi undersøker og behandler inneliggende og polikliniske pasienter, som en del av sykehusets tverrfaglige behandlingstilbud. Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for at pasienten kan utvikle funksjonsevnen og utnytte egne ressurser. Vi undersøker og behandler inneliggende og polikliniske pasienter, underisning og veiledning av studenter og samarbeidspartnere i og utenfor sykehus.

Fant du det du lette etter?