HELSENORGE

Nyresykdommer poliklinikk

Ved poliklinikken får pasienter med nyresykdom utredning, behandling og oppfølging. Vi forbereder pasienter til transplantasjon og nyredonasjon. Vi følger også opp pasienter som får peritonealdialyse (såkalt posedialyse).

Fant du det du lette etter?