HELSENORGE

Prestetjenesten

Vi gir tilbud om samtale, veiledning og samtalegrupper. Sykehusprestene bistår også med undervisning, ritualer og omsorg ved livets slutt. Vi formidler kontakt med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn.

Fant du det du lette etter?