Sorgstøtte

Enhet for sorgstøtte er et faglig senter og en møteplass for mennesker i alle aldre som opplever miste noen i sin familie. Vi møter tapsrammede som familier, par, alene, eller i ulike sorggrupper.
For å få tilbud om sorgstøtte må du ha henvisning fra din fastlege.

Kontakt

Arrangementer

  • Sorggrupper for voksne

    Sorggrupper er både en møteplass for mennesker som har opplevd samme type tap og en arena for faglig støtte i sorgen.

  • Barn og unge i sorg, e-læringskurs

    I dette kurset vil du lære om hvordan du kan bidra til at barn og unge i sorg møtes på en best mulig måte. Hvis det skjer, vil det føre til bedre helse og mindre belastning på helsetjenesten.