HELSENORGE

Ortopedisk sengepost, Nordbyhagen

Vi behandler pasienter fra 18 år med skader i muskel- og skjelettsystemet. Hovedandelen av pasientene er øyeblikkelig hjelp pasienter med bruddskader, men alle sengepostene behandler også elektive pasienter.

Fant du det du lette etter?