Operasjonssår

Informasjon om hvordan du kan stelle operasjonssåret når du kommer hjem fra sykehuset.