Rehabilitering

Rehabiliteringstilbud

Rehabilitering og habilitering skal bidra til at du med sykdom eller skade oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Rehabilitering er integrert i de fleste pasientforløp.

I tillegg til sykehusets tilbud har Helse Sør-Øst inngått avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner i helseregionen. Pasienter fra Ahus kan søkes til disse institusjonene.

Oversikt over institusjonene og rehabiliteringstilbudene som tilbys finner du på nettsiden til Regional koordinerende enhet (helse-sorost.no).

På noen områder utgjør rehabilitering og habilitering en større del av behandlingen og forløpet. Under kan du se noen av rehabilitering- og habiliteringstilbudene.

Rehabilitering

Kols - Lungerehabilitering Hjertetreningsgruppe Hoftebrudd Nevrologisk rehabilitering, tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk Kneproteseoperasjon - Klar, ferdig, gå (PDF)

Habilitering

Annet

Pusterommet Pasient- og pårørendeopplæring Lærings- og mestringssenter


Individuell plan (IP)

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan, uavhengig av alder, diagnose og funksjon.

Individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, og du har rett til å delta i arbeidet med din IP, hvilket det må tilrettelegges for.

En tjenesteyter (koordinator) skal til en hver tid ha hovedansvaret for oppfølgingen og den individuelle planen. Planarbeidet skal ta utgangspunkt i dine mål, ressurser og helhetlige behov.

Kontakt den aktuelle avdelingen eller koordinerende enhet for mer informasjon.

Les mer om individuell plan (helsenorge.no)

Koordinerende enheter (KE) i kommunene

I hver kommune finnes det en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten. Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Lenker til kommunenes nettside:

Bydel AlnaBydel GrorudBydel StovnerNittedalAurskog HølandFetLørenskogSkedsmoSørumRælingenRømskogEnebakkHurdalEidsvollGjerdrumUllensakerNannestadNesÅsSkiOppegårdNesoddenVestbyFrogn

Regional koordinerende enhet (RKE)

Regional koordinerende enhet (RKE) gir informasjon og er veiviser til offentlige og private rehabiliteringstilbud. Enheten rettighetsvurderer henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale, og har oversikt over tilbudet i regionen Helse Sør Øst.

Ved å ringe informasjonstelefonen kan du få hjelp og informasjon om tjenester og tilbud i regionen. Du kan ringe telefonnummer 800 300 61 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Les mer om Regional koordinerende enhet (sunnaas.no)

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.