Behandling

Spinalhodepine - blodlappbehandling

Postspinal hodepine er en hodepine som oppstår etter spinal- eller epiduralbedøvelse, og den kan være svært smertefull. I enkelte tilfeller kan vi sette en blodlapp ved plagsom postspinal hodepine. Dette gjelder spesielt nybakte mødre som skal ta seg av et nyfødt barn.
Postspinal hodepine bedrer seg ved å ligge i ro. De fleste spinalhodepinene går over av seg selv i løpet av 1-3 uker ved hjelp av smertestillende og tilstrekkelig væskeinntak.  

Ved en blodlapp setter vi inn en liten mengde av ditt eget blod mot det området spinal/ epiduralbedøvelsen ble lagt. Vi tror årsaken til hodepinen skyldes en liten rift i hjernehinnen slik at det siver ut litt væske (cerebrospinalvæske). Når vi setter inn litt blod mot dette hullet dannes det et koagel (som et lite plaster) og lekkasjen stopper opp. Hodepinen gir seg da etter noen få minutter. 


Henvisning og vurdering

Du blir som regel henvist fra sengepost på sykehuset, men fastlegen kan også henvise for vurdering.

Fastlege må henvise tilbake til behandlende avdeling som igjen kontakter anestesilege. Viktig å utelukke differensialdiagnoser som blødning eller abscess. Infeksjonsprøver må tas og pasienten bør få væske og evt fenazon-koffein. 

Før

Du må ligge i en seng.

 

Under

Du blir kjørt opp enten på intensiv- eller operasjonsavdelingen. Her vil anestesilege vaske ryggen din sterilt og dekke til. Så får du lokalbedøvelse i huden og vi gjør en epiduralpunksjon (som om vi skulle legge epiduralbedøvelse). Anestesisykepleier legger så inn plastrør i blodåre på hånden (venflon) og ut fra denne trekker vi 20-30 milliliter av blodet ditt. Dette blodet setter anestesilegen inn i epiduralrommet.

Etterhvert vil du oppleve et slags press i ryggen og da avslutter anestesilegen injeksjonen. Hodepinen vil ofte gi seg av i løpet av noen minutter. Du får beskjed om sengeleie de to-tre første timene, slik at koagelet får tid til å stabilisere seg.

Etter

Du skal ligge på rygg i sengen de første to-tre timene. Deretter kan du bevege deg fritt. De første to–tre døgnene etter behandlingen skal du ta det med ro og ikke trene. Skulle du i løpet av noen dager utvikle ryggsmerter, feber eller økende hodepine må du ta kontakt med lege.

Kontakt

Hovedbygg Nevrologisk sengeområde

Kontakt Nevrologisk sengeområde

Oppmøtested

Sengebygg 1, 3. etasje (S103).
Sengebygg 2, 3. etasje (S203).

Inngang 1.

Oversiktskart Nordbyhagen (PDF)

Oversiktsbilde av Ahus Nordbyhagen

Hovedbygg

Sykehusveien 25

1478 Lørenskog

Besøkstider

 • I dag
  • 13:00 - 14:00
  • 18:00 - 19:00
 • Mandag
  • 13:00 - 14:00
  • 18:00 - 19:00
 • Tirsdag
  • 13:00 - 14:00
  • 18:00 - 19:00
 • Onsdag
  • 13:00 - 14:00
  • 18:00 - 19:00
 • Torsdag
  • 13:00 - 14:00
  • 18:00 - 19:00
 • Fredag
  • 13:00 - 14:00
  • 18:00 - 19:00
 • Lørdag
  • 13:00 - 14:00
  • 18:00 - 19:00
 • Søndag
  • 13:00 - 14:00
  • 18:00 - 19:00

Transport

Vi har parkering mot avgift for pasienter, pårørende og besøkende i 1. etasje av parkeringshuset, som ligger cirka fem minutters gange fra hovedinngangen. Gangveien fra parkeringshuset til sykehuset er skiltet. Det er også nærparkering på plassen foran hovedinngangen og Nye nord-bygget.

Mer om parkering

Buss

Bussen stopper like ved hovedbygget. Linje 100, 110, 300, 310 og 385 går til og fra Oslo og Lillestrøm.

Se rutetider på ruter.no eller telefon 22 05 70 70.

Taxi

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Er det helsemessige årsaker til at du trenger tilrettelagt transport, må dette bestilles av din behandler.

Hvis det ikke finnes rutegående transport på strekningen du skal reise, kan du ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor på telefon 915 05 515.

Pasientreiser dekker ikke transport for blodgivning.

Nylig gjennomførte Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo Universitetssykehus anbudskonkurranse for pasientreiser i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.  

I konkurransen kom det inn ett tilbud, inngitt av dagens leverandør Taxi 03650. Tilbudet lå vesentlig høyere enn angitt maksimalpris i anbudet, og også høyt over prisene i privatmarkedet.  

Tilbudet ble derfor rettmessig avvist og det ble avholdt et forhandlingsmøte uten at dette førte til en løsning.  

Dette medfører at vi ikke har en avtaleleverandør for pasienttransport i kommunene Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue og Eidskog fra 1. mars 2024.

Hva innebærer dette?

Dette innebærer at pasienter som kan, selv må besørge sin transport til og fra behandling ved å reise kollektivt eller bruke egen bil, for så å kreve refusjon ved å sende inn reiseregningsskjema. 

Dersom pasienten ikke kan bruke kollektivtransport, kjøre selv eller bli kjørt av pårørende, dekkes også utgifter til drosje. Refusjon for drosje kreves på samme måte som nevnt over.

Når det gjelder de mest sårbare pasientene som av helsemessige årsaker ikke selv kan forestå sin reise, jobber Oslo universitetssykehus med å få på plass et tilbud til disse.  

pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Vi anbefaler deg om å ta med minst mulig verdisaker og personlige eiendeler. Du er selv ansvarlig for tingene dine, men sykehuset skal legge til rette for sikker oppbevaring av mindre verdisaker (lommebok, kontanter, smykker og nøkler), som er nødvendig for deg å ha med på sykehuset.

Noen avdelinger har låsbare skap hvor du kan oppbevare mindre verdisaker. Ved andre avdelinger kan du levere verdisaker ved innleggelse, disse vil oppbevares et trygt sted og utleveres ved utskrivning. Større ting og personlige eiendeler (mobil, bøker, klær) må du oppbevare på avdelingen eller levere til pårørende.

Dersom du savner en eiendel eller verdisak skal du ta kontakt med avdelingen du var innlagt på. Sykehuset tar som hovedregel kun ansvar for verdisaker som er innlevert.​

Sykehuset tilbyr gratis trådløst gjestenett. Bruk HSO Gjest.

Som helsepersonell er vi bundet av taushetsplikt. Det innebærer at vi ikke kan besvare alle spørsmål over telefonen selv til nærmeste pårørende. Du kan eventuelt ringe pasienten direkte.

Vis hensyn til andre pasienter og ansattes arbeid hvis du ønsker å ta bilder, filmer eller gjør lydopptak når du er ved et av våre behandlingsteder. Det er ikke lov å offentliggjøre bilder av medpasienter og ansatte uten at de beviselig har gitt tillatelse til det. 

Unngå å forstyrre ansatte i deres krevende og viktige arbeid. Respekter ansatte som ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak til privat bruk av samtaler du selv deltar i. Ønsker du å ta opp timen din er det ønskelig at du gir behandleren beskjed om det.

Les mer på temasiden foto, film- og lydopptak på Ahus

Ved behov for tolk må avdelingen kontaktes på forhånd. Tolk er gratis.

​Ahus er en undervisningsinstitusjon der du kan møte studenter. Du kan reservere deg mot at studenter er til stede eller medvirker i behandlingen.

De ansatte som til enhver tid er på jobb ønsker å legge til rette for pasientene, men det vil ikke være mulig å reservere seg mot behandling fra lege, sykepleier eller annen helsearbeider bestemt av kjønn.

​​Som pasient har du rettigheter knyttet til personvern når det gjelder sykehusets lagring og bruk av helseopplysninger.

Les mer om personvern

Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. På Akershus universitetssykehus respekteres alle religioner og livssyn.

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn.

Som pasient har du mange rettigheter. Disse rettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Les mer

​Vis hensyn. Unngå bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr som kan forstyrre andre.  

Av hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter ber vi besøkende og pasienter unngå å bruke parfyme ved våre sykehus og behandlingssteder.​