Byggeprosjekt

Sykehuset er inne i en spennende vekstperiode hvor kapasiteten og tilbud skal økes, med ombygginger og utbygginger på både kort og lengre sikt. Her kan du lese mer om planer og fremdrift av byggeprosjektene. 

​Vi bygger fremtidens sykehus

Behovet for spesialisthelsetjenester vil drives av befolkningsutviklingen i opptaksområdet vårt. Utviklingen i folketallet, alderssammensetningen i befolkningen, endringer i sykdomsbildet og folks forventninger til kvalitet og standard vil få stor betydning for planleggingen av fremtidens sykehus. 

De viktigste utfordringene for pasientbehandlingen de neste årene vil være å ha tilstrekkelig kapasitet til en økende pasienttilstrømming, i større grad være i stand til å tilpasse pasientforløpene til den enkeltes behov, samt å sørge for helhetlige forløp på tvers av omsorgsnivåene.

Ahus i dag

Akershus universitetssykehus driver i dag virksomhet i 68 bygg fordelt på 18 behandlingssteder, både eide og leide. Ahus har sitt hovedsete på Nordbyhagen, i Lørenskog kommune. Samlet er porteføljen på 293 075 kvm (bruttoareal) bygningsmasse, hvorav 240 600 kvm eid og 52 475 kvm leid.

​Planlagte byggeprosjekt

Det er planlagt flere nye bygg på Nordbyhagen i perioden 2023 til 2030, blant annet nytt bygg for sykehusbasert psykisk helsevern, ferdigstilt i 2025-26 og et nytt kreft- og somatikkbygg med egen stråleenhet, planlagt ferdig til 2030. 

Et nytt fellesbygg på en butikktomt rett ved sykehuset skal fra 2025 erstatte gamle bygg og kontorplasser og frigjøre kontorplasser til pasientbehandling.

I bygget Nye nord er det nylig bygd om administrative arealer til nye onkologiske senger og poliklinikk.

Fant du det du lette etter?