HELSENORGE

Ultralyd av gravide

Rutine ultralyd er en undersøkelse som tilbys alle gravide rundt uke 18 i svangerskapet.

Fra 3. januar 2022 kan kvinner som er over 35 år ved termindato henvises til tidlig ultralyd og blodprøven NIPT mellom 11+0 og 13+6 uke i svangerskapet.