Psykisk helsevern og rus divisjon

Hovedfokuset til forskningsgruppene ved forskning og utvikling (FoU) psykisk helsevern er å forstå hvordan pasienter kan oppnå bedring hvis de er rammet av psykisk lidelse eller rusavhengighet.

Våre prosjekter omfatter barn, unge og voksne, friske deltagere og mennesker med ulike psykiske lidelser. Vi undersøker betydningen av både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer for forekomsten av ulike psykiske lidelser og for bedring hos pasienter rammet av psykisk lidelse.

Sist oppdatert 03.05.2024